הכפיל של המפכ"ל: צפו במפגש

במהלך ביקור של מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בחברון הפתיעו קציני מחוז ש"י את אלשיך כשלחדר נכנס כפיל במדי רב ניצב - גם הוא מדדה על רגלו ונעזר בקב, לקול צחוקם הרועם של אלשיך והקצינים האחרים. אחר כך התברר כי מדובר בשוטר שמשרת במשטרת חברון ודומה דמיון מפתיע למפכ"ל המשטרה