הרבנות קראה להחרים סרבן גט

באופן חריג קרא בית הדין הרבני לנדות ולהחרים את עודד גז, שמסרב לתת לאשתו גט במשך כמעט ארבע שנים. הקהילה נקראה לא לשאת ולתת עימו בשום מקרה עד שיסכים לשחרר את אשתו

סרבן גט כמעט 4 שנים. גז

בית הדין הרבני בירושלים נקט בצעד חריג נגד סרבן גט, כשפרסם הודעה לפיה האיש חייב לפטור את אשתו ולהעניק לה גט. בהודעה נכתב כי על הקהילה לנדות את האיש עד שיסכים לשחרר את אשתו.

לעדכונים נוספים והעברת הסיפורים שלכם - היכנסו לחדשות 2 בפייסבוק

"על כל איש ואשה מישראל, וכל הנלווים אליהם, שלא לשאת ולתת עם הבעל עודד גז", נכתב בהחלטת בית הדין הרבני. "לא לשאול בשלומו, ולא לחלוק לו כבוד כלל, עד אשר יחזור בו מקשיות ערפו וישמע לקול מורים, וייתן גט כריתות לאשתו וישחררה מעגינותה. לאחר מכן נסיר מעליו כל ההגבלות הנ"ל ושב ורפא לו".

בית הדין אף נתן רשות לאישה, העגונה כמעט ארבע שנים, לפרסם את החלטת בית הדין ואת תמונתו של גז. בעקבות כך, כבר עלו כמה פוסטים בפייסבוק עם תמונותיו, ועם קריאה להחרימו בהתאם לפסק הדין.

הצעד שנקט בית הדין הוא חריג, אבל הוא נחשב צעד אחד לפני שימוש הדיינים בעונשי מאסר שהם מטילים כדי לגרום לסרבני גט לשחרר את נשותיהם, כלומר שלא מדובר בצעד החמור ביותר. עם זאת, בדרך כלל נמנעים הדיינים מלנקוט בו מכיוון שהוא אפקטיבי רק בקהילה הדתית. כלומר הדיינים נוקטים בצעד זה רק במקרה שבו הקהילה מסוגלת לממש את הקריאה לחרם.