השיחה למוקד: "את קורעת לי את הלב, אני מתעלפת"

חיילת ממשפחה קשת יום שנסעה ברכבת ניהלה שיחה עם מוקד חברת החשמל וביקשה שלא לנתק את משפחתה מחשמל בשל חוב. נוסע שישב לידה שמע את השיחה והתנדב לשלם את הסכום – כמעט 2,000 שקלים. היום הוא נפגש עם אמה של החיילת. כך נשמעה השיחה למוקד