"משכורת גבוהה לאישה - סכנה"

רבנים התכנסו כדי לדון ב"סכנת" הנשים שיוצאות לעבודה ולימודים. לא מדובר על חלקים סהרוריים בחברה החרדית אלא ברבנים בכירים של דגל התורה