דוח מבקר המדינה: הביטוח הלאומי עלול להידרדר למשבר ולא יצליח להעביר את הקצבאות לנזקקים

אם חוסר האיזון בקרן הביטוח הלאומי לא יטופל, המוסד יתקשה לשלם את הקצבאות לנזקקים בתוך כמה שנים. כך עולה מדוח מבקר המדינה, הקובע כי על האוצר לפעול מיידית לגיבוש פתרון לשמירת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי

סכנה לקצבאות הביטוח הלאומי (יוסי זמיר, פלאש 90)

מבקר המדינה יוסף שפירא הזהיר מהידרדרות ביכולתו של הביטוח הלאומי לסייע לנזקקים, זאת בשל חוב הממשלה למוסד. המבקר התריע כי חוסר האיזון הצפוי בקרן הביטוח הלאומי בין נכסיה לשווי התחייבויותיה, עלול לסכן בעתיד ביטחונם הסוציאלי של אזרחים הנתמכים בקצבאות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

במסגרת דוח מבקר המדינה נטען כי היעדר טיפול יסודי חוסר האיזון בקרן הביטוח הלאומי (גירעון אקטוארי - ג.ל.) עלול להפסיק את הגידול הנדרש בקרן הביטוח הלאומי בתוך עשר שנים, ולרוקן אותה כעשרים שנים לאחר מכן. בדוח הודגש כי מצב זה עלול בעתיד לפגוע ביכולת הביטוח הלאומי לשלם את הקצבאות לאזרחים.

הנושא נידון בדוח בפרק שהוקדש לאופן שבו מנוהל החוב הממשלתי והתחייבויות הממשלה למוסד לביטוח לאומי. "ראוי להסב את תשומת הלב לעובדה שייעודן של השקעות המוסד לביטוח לאומי על ידי הממשלה, שהסתכמו בסוף 2014 בכ-180 מיליארד שקלים, אינו נקבע על ידי המוסד ובכך המוסד ומשרד האוצר אינם ממלאים זה כ-40 שנה את הסעיף בחוק הביטוח הלאומי הנוגע לאופן ההשקעות של כספי המוסד", נכתב בדוח. בנוסף צויין כי "הביטוח הלאומי משקיע את עודפי הכנסותיו בממשלה ואמור לנהל אותן אך אינו עושה כך".

שפירא הוסיף כי משרד האוצר לא הביא לדיון בממשלה את ההצעה לטיפול בכשלים שהעלתה הוועדה שהוקמה לבחינת השמירה על האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי בטווח הארוך. בנוסף, ספג משרד האוצר ביקורת על כך שלא הביא לממשלה הצעה לפתרון בעיית האיזון האקטוארי הצפויה בקרן הביטוח הלאומי.

"לעדכן את חוק הביטוח הלאומי"

במסגרת הדוח קרא המבקר למספר גורמים, בהם משרדי הרווחה והאוצר לנקוט מספר צעדים, בכדי לנהל את החוב והתחייבויות הממשלה לביטוח הלאומי באופן מושכל ובהתאם לחוק. בין השאר קרא המבקר למשרד האוצר למלא את חלקו במלאכה, ולגבש פתרון בהקדם עמדה סופית בנוגע לבעיית האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי. תכניותיו לפתרון יחד עם התכניות השונות של הביטוח הלאומי, מועצת הביטוח הלאומי והמלצות הוועדה לאיתנות פיננסית, יובאו לדיון בפני הממשלה בהקדם האפשרי.

כמו כן קרא המבקר לגורמים הרלוונטיים לפעול לשינוי חוק הביטוח הלאומי, זאת בשל השינויים במציאות הכלכלית שחלו בשנים האחרונות בישראל. "מן הראוי שהביטוח הלאומי, שר הרווחה ומשרד האוצר בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה ישקלו תיקונים בהסכמה לסעיף 34 בחוק הביטוח הלאומי, הקובע את אופן השקעת עודפי הכספים של המוסד. יש להתחשב במידת העדכניות של סעיף זה ושל דעת המחוקק דאז בקביעת החוק להטלת האחריות על המוסד לשם הבטחת השימוש בעודפי הכספים שנצברו", כתב המבקר.

לפרק המלא בדוח מבקר המדינה לחצו כאן