לקראת יום הכיפורים: הילדים מתכוננים לכבוש את הכבישים

עם תחילת הצום יינתן האות עבור מאות אלפי ילדים שיכבשו את הכבישים עם האופניים. לקטנים יותר ערכו אתמול קורס מזורז ברכיבה, הגדולים יותר מתעצלים לדווש ומתעקשים על הדגמים החשמליים