מי מתנגד לרפורמה בחקלאות?

רק לאחרונה הוכרזה רפורמה בענף הפטם והצאן, הצפויה להוריד את מחירי המוצרים לצרכנים. בזמן שרבים שמחים על המהלך, חקלאים רבים מוחים. רוני דניאל ונחמיה שטרסלר יצאו לשטח לבדוק - ולהתווכח