דוח המבקר: כך תופרים ג'ובים בנמל אשדוד

שבע שנים לאחר הביקורת האחרונה על העסקת הקרובים בתאגידים הממשלתיים, טוען מבקר המדינה כי "חלק מהליקויים לא תוקנו וחלקם אף החמירו". במוקד הדוח עומד נמל אשדוד, שלדברי המבקר מתנהל תוך קידום מקורבים של עובדים בנמל, בהם אלון חסן. גם תאגידים נוספים זכו לביקורת על העדפת קרובים ומינויים תמוהים

ביקורת חריפה של המבקר (יח"צ נמל אשדוד)

שומרי הסף כופפו את המכרזים: מבקר המדינה יוסף שפירא פרסם היום (רביעי) דוח חריף על תופעת העסקת הקרובים בתאגידים ממשלתיים, בהם נמלי חיפה ואשדוד, הרכבת וחברת החשמל. מהדוח עולה כי תופעת הנפוטיזם והטיית המכרזים "רק החריפה" במקרים מסוימים מאז הדוח הנוקב של מבקר המדינה הקודם משנת 2007 על אותם נהלים פסולים בדיוק. "אין לעבור על כך לסדר היום ויש להילחם באופן שיטתי, נחוש ונמרץ כדי לשרש תופעה זו ולצמצם את הנגע", הוסיף המבקר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לאחר שקודמו מיכה לינדנשטראוס אזכר לרעה לפני שבע שנים את נמל אשדוד, מצא המבקר הנוכחי "הביקורת מצביעה על כך שלא זו בלבד שחלק מהליקויים שהועלו בדוח הקודם לא תוקנו, אלא שנמצאו מקרים שבהם המצב אף החמיר". לדברי שפירא, במקרים רבים הועדפו קרובי משפחתם של עובדי הנמל על פני עובדים חדשים, ש"הזכות לשוויון הזדמנויות ותחרות נשללה מהם".

"העסקת קרובים בשיעורים גבוהים בכלל ובגופים המבוקרים בפרט, בכפיפות או במצב של ניגוד עניינים, פוגעת בצורה קשה ביכולת הניהול התקין של אותם גופים ובאמון הציבור בממשלה", טען המבקר, שהביע חשש כי "ההנהלה אפשרה לעובדים בכירים ולחברים בוועד העובדים, לנצל את תפקידם ואת סמכויותיהם מתוקף תפקידם, כדי להביא להעסקתם ולקידומם של קרובים ומקורבים, בלי שהתקיים פיקוח ממשי מצד דירקטוריון החברה".

האחות קודמה במכרז (פלאש 90, יוסי זמיר)

ה"שיטה" של נמל אשדוד נחשפת

משרד המבקר גילה כי ל-462 מתוך 1,283 (36%) מהעובדים בנמל אשדוד יש קרובי משפחה שמועסקים בו (נכון למאי 2013). התופעה אמנם הצטמצמה בעשור האחרון - ב-2005 שיעור קרובי המשפחה המועסקים היה 44% - אך לטענת המבקר הליקויים בהליך הקליטה נמשכים. עם זאת, ציין המבקר כי בשנים האחרונות נקלטו קרובי משפחה בודדים, אך שיעור העובדים בעלי קרובים בנמל עדיין גבוה.

לדבריו, חברת הנמל שינתה את נהלי המכרז לסוורים בניגוד לתקנות ובכך למעשה "שריינה הארכת תפקידים בנמל למועמדים מוגדרים מראש למשך חמש שנים" תוך חסימת מועמדים חיצוניים. נהלי קבלת העובדים, שלדעת המבקר הוטו לטובת עובדים קיימים וקרובי משפחתם, לא השתנו מאז דוח המבקר לינדנשטראוס בשנת 2007.

"תפירת" התיקים לא הסתיימה שם: המבקר קבע, כפי שנחשף בעבר בחדשות 2, כי למועמדים רבים - למעלה מ-30% - שקיבלו דירוג גבוה במיונים היו קרובי משפחה בחברת הנמל. "מההבדלים בציונים עולה חשש שהציונים לא ניתנו על פי שיקולים מקצועיים וענייניים, ודירוג המועמדים לא נעשה לפי מידת התאמתם למשרה", נכתב בדוח, שציין כי עשרות מועמדים נטולי מקורבים דורגו בתחתית הרשימה.

"למגר את הנגע". המבקר שפירא (חדשות 2)

"הסמנכ"ל כפה מרותו כדי להעדיף קרובי משפחה"

באחד המקרים, אחותו של אלון חסן שביקשה להיקלט לעבודה בנמל קיבלה דירוג גבוה בוועדת הקליטה ב-2010, והייתה המועמדת היחידה שעברה את ציון הסף, בזמן שמועמד אחר קיבל 14 מאיות הנקודה פחות מציון הסף. בחירתה העלתה חשד שאחותו של חסן תידרש להישמע לו בסוגיות הקשורות לוועד, ולכן המבקר טען כי "היה על הגורמים השונים בחברה לפסול את בחירתה". 

במקרה נוסף עליו הצביע המבקר נקלטה עוזרת מנכ"ל בחברה, למרות שלא עברה את מבחני המיון ולא עמדה בדרישות הסף. אז מדוע הועסקה? המבקר שפירא טוען כי המועמדת עבדה קודם לכן כמזכירת יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, המקושר לועד העובדים בנמל, ו"ההחלטה מעלה חשש כי בחירתה של המועמדת הושפעה משיקולים זרים".

אחד ה"נאשמים" המרכזיים בדוח הוא עובדיה כהן, סמנכ"ל למינהל בחברת הנמל. לדברי המבקר, בעת חברותו בוועדות קליטה, כהן "הפעיל את סמכותו וכפה את מרותו על עובדים הכפופים לו או על עובדים ביחידות אחרות, כדי להעדיף עובדים שיש להם קרובי משפחה או מקורבים בחברה. על פי הגדרת תפקידו הוא אמור להיות שומר הסף, אך הוא הסיר כל מחסום שהיה עלול למנוע את קליטתם של קרובים ומקורבים", טען שפירא.

בנמל טענו בפני מבקר המדינה כי היקף העסקת הקרובים נובע מ"שיעור גבוה של קרובי משפחה שירשה חברת הנמל מרשות הנמלים, והשיעור הגבוה של קרובי משפחה שמגישים את מועמדותם לשירות בנמל". כמו כן הדגישו בנמל כי הם פועלים באופן עקבי ואינטנסיבי לצמצם את התופעה, אך "בשל העובדה ששיעור גבוה של מועמדים מתגוררים סמוך זה לזה באשדוד, יש להניח שיהיה ביניהם שיעור גבוה של קרובי משפחה שמועסקים כבר בנמל, ואין בכך כל פסול, להיפך: יש בכך כדי לעודד ולהגביר את התעסוקה בפריפריה, שהיא כידוע אחת הבעיות שאיתן מתמודדת מדינת ישראל".

חלק מהכשלים שמצא לא תוקנו. לינדנשטראוס (קובי גדעון, פלאש 90)

רשות שדות התעופה: 15 מקרוביו של ראש הוועד מועסקים

המבקר שפירא התייחס בדוח לתאגידים ממשלתיים נוספים, בהם נמל חיפה, רשות שדות התעופה, רכבת ישראל וחברת חשמל. שפירא טען כי גם בגופים אלו נמצאו בעבר מגמות פסולות של העסקת קרובים, אך במרבית המקרים הנתונים נמצאים בירידה: בנמל חיפה, לדוגמה, ל-22% מהעובדים יש קרובי משפחה בחברה לעומת 25% בביקורת הקודמת לפני כשבע שנים. "מרבית הליקויים שהועלו בדוח הביקורת הקודם תוקנו, וחלקם של העובדים שיש להם קרובי משפחה בחברה ירד", קבע שפירא.

עם זאת, נכתב בדוח, "על החברה למצוא פתרון למניעת ניגודי עניינים כתוצאה מקשרי עבודה בין קרובי משפחה באותה יחידה". גם ברכבת ישראל נמצאה ירידה בשיעור הקרובים המועסקים (11% לעומת 13% בביקורת הקודמת), אך המבקר התריע כי "חברת הרכבת לא גיבשה הגדרות תפקיד למשרות אמון, על פי תיאור התפקיד ותחומי האחריות".

בחברת החשמל 24% מהעובדים הם בעלי קשרים משפחתיים או קרבה אחרת לעובדים אחרים - נתון שהוגדר על ידי שפירא כגבוה וחריג, אם כי ב-2007 הנתון עמד על 27%. "ממצאי הדוח מצביעים על צמצום מסוים בהעסקת קרובי משפחה ובעיקר בקליטה של עובדים חדשים", הוסיף שפירא.

עם זאת, לדבריו, קיים חשש מיצירת "קבוצות השפעה" של מקורבים, במיוחד כאשר קיימים ביניהם כפיפות או קשרי עבודה או חשש לניגוד עניינים. "קשרי משפחה אלה עלולים להביא לידי יצירת קבוצות השפעה באותה יחידה העלולות לפגוע ביעילות ובשיקולים הניהוליים והעסקיים של החברה וישפיעו על ההחלטות המתקבלות בה בנוגע לתנאי עבודה ומשמעת", נימק שפירא.

גם רשות שדות התעופה זכתה ל"נזיפה" מהמבקר: על פי הדוח, שיעור ההעסקה של עובדים שיש להם קרובי משפחה ברשות שדות התעופה הוא 25%, לעומת 35% בביקורת הקודמת. עם זאת, המבקר הסביר כי "לעובד ארעי שיש לו קרובי משפחה ברשות יש סיכוי גבוה יחסית לקבל בה מעמד של קביעות". כדוגמה לבעייתיות בהעסקה ברשות שדות התעופה, ציינו במשרד המבקר את יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, ששלושה מבניו מכהנים בוועד עובדי הרשות - "למר עידן יש לפחות 15 קרובי משפחה המועסקים כעובדים קבועים ברשות שדות התעופה".