הכירו: הארגון שרודף זוגות מעורבים

החתונה המעורבת של מחמוד ומורל הפנתה זרקור לארגון להב"ב שמנסה להילחם, לעיתים באלימות, בהתבוללות. הארגון טוען כי הוא פועל להגן על בנות ישראל, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהגזענות הטבועה בו, מובילה את אנשים לפעולות קשות - מסיורים במקומות בילוי של ערבים ועד מרדפים אחר הזוגות המעורבים