בקרוב: המוזיאון למורשת פרס

חלק משכרו של הנשיא לשעבר מחברת טבע יממן את הקמתה של תערוכת קבע שתסקור את אבני הדרך לאורך הקריירה שלו בשירות המדינה. בלשכתו מספרים כי המלאכה עוד בחיתוליה

פועל להקמת מוזיאון להנצחת עשייתו. פרס, א (חדשות 2)

לאחר שטען כי הכספים שעתיד היה לקבל מבנק הפועלים יופנו לתועלת הציבור, מתברר כי חלק מהשכר שקיבל נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס מחברת טבע בעבור ייעוץ יושקע בהקמת תערוכה שתסקור את אבני הדרך לאורך הקריירה שלו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

נשיא המדינה לשעבר הודיע בריאיון ליונית לוי בחדשות 2 על ביטול הסכם ההתקשרות בינו לבין בנק הפועלים בצל הביקורת הציבורית הכבדה. אבל מתברר כי לנשיא לשעבר לא חסרים מקורות מימון נדיבים אחרים. בתמורה לשירותים שהעניקה חברת הייעוץ שבבעלות פרס לענקית התרופות טבע, יזכה הנשיא לשעבר בסכום קבוע של 10,000 דולרים בחודש.

כפי שהצהיר בנוגע לשכר שעתיד היה לקבל מבנק הפועלים, גם כאן יעביר פרס חלק נכבד מהכנסותיו לפילנתרופיה, בעוד שחלק אחר יושקע במטרה אחרת. בימים אלה שוקדים בסביבתו של פרס על הקמת תערוכה שתסקור את תרומתו של הנשיא לשעבר לאורך שנותיו בשירות המדינה, מפיתוח התעשייה האווירית ועד לקידום הננוטכנולוגיה בישראל. עם השלמתה, תוצג התערוכה ככל הנראה לראווה דרך קבע בין כתלי מרכז פרס לשלום שביפו.

בסביבתו של הנשיא לשעבר לא הכחישו את הפרטים והסבירו כי מדובר בפרויקט שנמצא בשלביו ראשוניים.