המבקר על רשות השידור: בזבוזים של מיליוני שקלים ועיכובים של פרויקטים להצלת הארכיון

רשות השידור אישרה רכישת הפקות מקומיות ב-278 מיליון שקלים למרות שהתקציב למטרה זו היה 144 מיליון בלבד; חריגה של 19 מיליון שקלים נמצאה גם במעבר לשידור HD. ארכיון הרשות, שאמור להציל סרטי פילם ישנים, לא מוגן מפני שריפות, משלם סכומי כסף מופרזים תמורת השימור ועלול להביא לאובדן סרטים היסטוריים

ליקויים בארכיון. רשות השידור (חדשות 2)

מבקר המדינה יוסף שפירא מצא ליקויים חמורים ברשות השידור: חריגות תקציביות, לוחות זמנים מתעכבים וכשלים בניהול ובבקרה בטלוויזיה הישראלית. "אופן תפקודם של הגורמים ברשות היה בלתי תקין והוא מעיד על היעדר זהירות בהוצאת כספי ציבור", כתב שפירא.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

ועדת ההתקשרויות של רשות השידור מופקדת על קבלת הצעות להפקות מקומיות ועל בחירת ההצעות הזוכות ובראשה עומד מנכ"ל הרשות. המבקר קבע כי "הפרוטוקולים מדיוני הוועדה היו מצומצמים ביותר, נמצא כי חלק מההחלטות שרכשו הפקות במיליוני שקלים התקבלו ללא דיון כלל".

שפירא ציין כי תפקוד הוועדה והעומד בראשה, המנכ"ל יוני בן מנחם, היה לקוי. מהנתונים בדוח המבקר עולה כי הוועדה אישרה רכישת הפקות מקומיות ב-278 מיליון שקלים, למרות שהתקציב שעמד לרשותה היה 144 מיליון שקלים בלבד. נמצאו מקרים בהם שילמה הרשות מחיר מלא עבור ההפקות למרות שחלו חריגות בהסכמים עמה. "בין השנים 2012 עד 2016 צפויה הרשות להוציא כ-650 מיליון שקלים לרכישת הפקות מקומיות", העריך המבקר.

בנוסף, מצא המבקר ליקויים גם בארכיון הרשות ופרויקט הדיגיטציה שלו. "השידורים המוקלטים מאוחסנים באמצעים מיושנים ועל מנת לשמר אותם יש להמירם לפורמט דיגיטלי", הסביר שפירא. "החומרים נמצאים בסכנת כליה בשל היעדר תנאים לאחסון נאות, עייפות החומר של הפורמטים השונים ושחיקה של הסרטים. ארכיוני הרשות לא עומדים בדרישת הבטיחות למניעת שריפות ואין בהן מערכות לגילוי או כיבוי אש".

משרד המבקר גילה כי עבור כל שעת סרט ששוקם שילמה הרשות עבור 10 שעות עבודה. לפי החישוב הזה, יש תקציב רק לשיקום של 13% בלבד מסרטי הפילם שבידי הרשות. "מחלוקות פנימיות בתוך הרשות ואי קידום הנושא על ידי קברניטיה תרמו לעיכוב ולהזנחה בטיפול בארכיונים במשך שנים רבות, כל דחייה נוספת עלולה להביא לאובדן החומרים", הזהיר מבקר המדינה.

חריגות תקציב נמצאו גם בפרויקט המעבר משידור אנלוגי לשידור דיגיטלי בפורמט HD, שעלה 19 מיליון שקלים יותר מהאומדן הכספי שאישרה הרשות. בביצוע הפרוייקט נמצאו עיכובים בכל התחומים. "נמצאו ליקויים משמעותיים בתכנון פרויקט המעבר לשידור דיגיטלי, בניהולו, ביצועו והבקרה עליו. ליקויים אלה שאינם מתיישבים עם כללי המנהל התקין ועם החובה לפעול בחיסכון ויעילות", כתב שפירא.

רשות השידור: "מרבית הליקויים כבר תוקנו"

מרשות השידור נמסר בתגובה כי היא "מתייחסת ברצינות רבה להערות המופיעות בדוח מבקר המדינה, ולראיה, הליקויים, רובם ככולם, תוקנו כבר במהלך הביקורת והטיוטות הראשונות וכן רועננו וחודדו ההנחיות והנהלים".

ברשות השידור פירטו נושא אחר נושא את הצעדים שנקטו לתיקון הליקויים: "לעניין הפקות המקור: עם קבלת הטיוטות הראשונות של הדוח, יזם מנכ"ל רשות השידור שורה של צעדים לתיקון הליקויים, ובהם הקמת צוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל. עיקר הבעיה נבע מכך שרשות השידור שהייתה גוף שרוב הפקותיו הופקו על ידו, התמודדה לראשונה מזה 45 שנה בהיקפים אדירים של התקשרויות עם מפיקים חיצוניים. כתוצאה מכך לרשות לא היה הניסיון המקצועי והניהולי בטיפול בהפקות מקור חיצוניות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, וכי עומסי הטיפול בהתקשרויות להפקות, בעקבות הצורך לעמוד בהוראות החוק, גרמו לקשיים אובייקטיביים בהתמודדות מול מסת ההתקשרויות".

עוד הוסיפו ברשות השידור כי "למרות זאת, עשתה ההנהלה מאמץ רב על מנת לעמוד בדרישות החוק וכפי שקבע גם בג"ץ בפסק הדין שנתן: בשנים 2012-2013 עמדה הרשות בכל מחויבויותיה בחוק ואף רכשה הפקות בסכום העולה על הסכום המינימלי הנדרש".

לדבריהם, "בימים אלו השלימה הנהלת הרשות את עדכון נוהל ההתקשרויות בהתאם להערות מבקר המדינה, המנכ"ל אף ייסד פורום שבועי בראשותו ובשיתוף כל הגורמים המקצועיים, לצורך הסרת חסמים ועל מנת להאיץ את תהליך ההתקשרויות. עוד הקימה הנהלת הרשות, מערכת ממוחשבת לניהול ולפיקוח על ההפקות, בשילוב עם מודל בקרה, אשר כבר הוטמעו בעבודת הרשות. כמו כן, גובשה הצעה למערך ארגוני חדש שאותו היא בוחנת ביחד עם חברה לייעוץ ארגוני, כדי ליעל ולשפר את הטיפול בהתקשרויות".

באשר לפרויקט המעבר לשידור דיגיטלי (HD) אומרים ברשות השידור: "הנהלת הרשות רואה חשיבות רבה בהבאת שידור טלוויזיוני איכותי , חדשני בשילוב פרוייקט ה- HD שהינו פרויקט מרכזי וראשון בתהליך ההתחדשות הטכנולוגית המתוכננת ברשות. לצורך השלמת הפרויקט הוגשה על ידי הגורמים המקצועיים, תכנית עבודה מפורטת, הכוללת תקציב ולוחות זמנים, המתעכבת עקב חוסר בתקציב".

על הטיפול בארכיונים של רשות השידור ציינו: "העיכוב בפרויקט הדיגיטציה החל עוד בתקופת ההנהלה הקודמת והמנכ"ל הנוכחי ניסה לקדם את ביצוע הפרויקט, למרות המצוקה התקציבית של הרשות. הנהלת הרשות הנוכחית, עושה כל מאמץ במשאבים הקיימים, על מנת להציל ולשמר את הקיים, כדי שתוכל להפוך אותו נגיש לציבור הרחב. במסגרת זו ננקטו פעולות שונות, כמו שיקום ושימור הסרטים בארכיון ברדיו ובארכיון הטלוויזיה".

"בנוסף, הוכנה תכנית עבודה מפורטת ברדיו ובטלוויזיה ובמסגרת ביצוע התכנית, הושלם שיקום הסרטים בארכיון הרדיו והחל שיקום ושימור סרטי הפילם בטלוויזיה. כמו כן, בימים אלו ההנהלה הנוכחית מנהלת מו"מ עם קרן מורשת כדי לקבל תקציב של 10 מליון שקלים להשלמת הפרויקט. העיכובים הנוכחיים נובעים מאילוצי תקציב".