מה אכלו ברמלה לפני 170 אלף שנה?

חוקרים מאוניברסיטת חיפה מצאו במהלך חפירות אתר שבו ככל הנראה נהגו אבותינו הקדמונים לבתר קרנפים, סוסים, יחמורים וצבאים שצדו ולאכול אותם ליד האש. הארכיאלוגים הסבירו כי מדובר באחד האתרים הקדומים שנמצאו במזרח התיכון

החפירות ליד רמלה (אוניברסיטת חיפה)

מה אכלו תושביה הקדומים של רמלה? חוקרים מאוניברסיטת חיפה סבורים כי הצליחו לענות על שאלה זו בזכות חפירה באתר באזור מלפני 170 אלף שנה שגילתה עצמות סוסים, שורי בר, יחמורים וגם קרנפים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בכנס השנתי של מכון זינמן לארכיאולוגיה של אוניברסיטת חיפה הסביר דוקטור יוסי זיידנר כי האתר הפתוח שהתגלה בעבודות כרייה הוא אחד הקדומים במזרח התיכון מהתקופה הפליאוליתית התיכונה. האנשים שחיו בו היו בני התרבות המוסטרית, שהיו ציידים-לקטים.

ככל הנראה, האתר שנמצא שימש את אבותינו הקדומים לחיתוך גופותיהן של חיות שניצודו, וגם לארוחות משותפות לפי הממצאים המעידים על חשיפה לאש במקום. ככל הנראה, האתר היה פעיל עד לפני 130 אלף שנה, עד שננטש בהדרגה. לפני 100 אלף שנה, הופסקה בו הפעילות לחלוטין.

"הכמות הגדולה של העצמות שמצאנו בשטח כה קטן התאים מאוד לדפוסים שהכרנו מיושבי המערות, אבל במערות התגלו בעיקר חיות קטנות", הסביר דוקטור זיידנר. "העצמות של החיות הגדולות התאימו דווקא לדפוסים של האתרים הפתוחים, אבל שם בדרך כלל הכמות הייתה הרבה יותר קטנה. נראה שמצאנו אתר שמשלב הן את המאפיינים של מערות והן של המחנות הארעיים".