דוח: 40% מילדי ישראל בסכנת עוני

נתונים שמפרסמת הלמ"ס לקראת יום העוני הבינלאומי שיחול מחר מעלים תמונת מצב מדאיגה: כשליש מאזרחי ישראל נמצאים בסיכון משמעותי להידרדר מתחת לקו העוני, שיעור העוני בקרב ילדים בארץ גבוה פי 2 מהממוצע באיחוד האירופי

כ-40% מהילדים בסכנת עוני. אילוסטרציה (פלאש 90)

כמעט שליש מהישראלים נמצאים בסיכון משמעותי להידרדר מתחת לקו העוני: דוח פני החברה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שמתפרסם לקראת יום העוני הבינלאומי שיצוין מחר, מציג תמונת מצב מדאיגה וקובע: סכנת העוני עבור אזרחי ישראל גבוהה מאשר באירופה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לפי נתוני הדוח, 31% מאוכלוסיית ישראל נמצאה בסיכון לעוני בשנת 2011, לעומת 17% בממוצע באיחוד האירופי. מדובר בנתון גבוה בכ-10% מיוון וספרד, המובילות בתחום באירופה. הנתון מהווה עלייה של 5% במהלך עשור, משנת 2001. מדובר בעלייה החדה ביותר בהשוואה לאיחוד האירופי, למעט גרמניה ושבדיה.

שיעור משקי הבית של משפחות חד-הוריות עם ילדים הנמצאים בסיכון לעוני עומד על 44% - עלייה של כ-3% במשך עשור. באיחוד האירופי הממוצע הוא 35%.

שיעור הילדים בסיכון לעוני בישראלי מגיע ל-40% - לעומת 20% בממוצע באיחוד האירופי. בספרד מוכת העוני, הסיכון לעוני בקרב ילדים נמוך בהרבה ועומד על 25%. על פי הגדרת הלמ"ס, משפחה נחשבת בסכנת עוני כאשר ההכנסה הכספית הפנויה לנפש היא פחות מ-60% מהחציון של כלל האוכלוסייה.

שיעור התעסוקה בישראל גבוה יותר

מנתוני התעסוקה המצוינים בדוח עולה כי שיעור העבודה בישראל בגילאי העבודה העיקריים (25-64) עומד על 74%, נתון גבוה במעט מהממוצע של המדינות החברות בארגון ה-OECD שמגיע ל-71.1%. כתוצאה מכך, אחוז הבלתי מועסקים בארץ נמוך יותר בהשוואה למדינות המפותחות - 5.9% לעומת 7.0%.

עוד צוין בדוח כי הבלתי מועסקים נוטים לאורך זמן לאבד מניסיונם וביטחונם העצמי, ובכך הם נקלעים למצוקה חברתית ומתקשים לחזור לשוק העבודה. בנוסף, טוענים בלמ"ס כי ילדים הגרים במשקי בית ללא מפרנס עלולים "לחקות" את דפוסי הוריהם, והדבר עלול להשפיע על השכלתם והישגיהם העתידיים.

הדוח מספק נתונים גם לגבי מספר מקרי הרצח בישראל, שדומים לממוצע במדינות ה-OECD, אם כי מעט גבוהים יותר - 2.4 רציחות ל-100 אלף אזרחים, בהשוואה ל-2.1 ב-OECD. למרות זאת, הישראלים מרגישים בטוחים יותר בעת הליכה לבד ברחוב בחושך - 73.3% מהישראלים דיווחו כי אינם חוששים ללכת בחושך, לעומת 67.3% בממוצע במדינות החברות בארגון ה-OECD.

אחוז האנשים שדיווחו על תקיפה בישראל, נכון לשנת 2010, נמוך מאופן משמעותי מהממוצע במדינות ה-OECD ומגיע ל-1.8% לעומת 3% במדינות המפותחות.