מבקר המדינה נגד הטבות המס לחברות: "הציבור נאנק תחת הנטל - וחברות הענק נהנות מהטבות מפליגות"

בשיא סערת הפיטורים בטבע והלחץ הגובר על ענקית התרופות, מפרסם מבקר המדינה דוח חריף על הטבות המס בסך מיליארדי שקלים לחברות הגדולות במשק, והתנהלות משרד האוצר ורשות המסים בעניין הרווחים הכלואים. שפירא: "אין זה סביר שבעוד חלק מהאוכלוסייה נאנק תחת נטל המס ויוקר המחיה, חברות ענק נהנות מהטבות מס מפליגות"

בעוד המדינה סוערת סביב הודעת חברת "טבע" על הפיטורים הצפויים של מאות עובדים בישראל, ומעלה ביקורת על הטבות המס הגדולות שקיבלה החברה במשך השנים - גם מבקר המדינה יוסף שפירא מתייחס לנושא בדוח הביקורת השנתי שפורסם היום (ג'). המבקר קובע בין השאר כי המדינה כשלה במעקב אחר יעילות "חוק הרווחים הכלואים", והובילה למצב בו "חלק משכבות האוכלוסייה נאנקות תחת נטל המס ויוקר המחיה, בעוד חברות ענק נהנות מהטבות מס מפליגות".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בדוח שעוסק בעיקר בנושאים כלכליים, בדק מבקר המדינה סוגיות הנוגעות להטבות המס הניתנות לחברות עסקיות, מכוח החוק לעידוד השקעות הון, כמו גם את עבודת המטה שבוצעה לקראת חקיקת "חוק הרווחים הכלואים" שעבר בשנה שעברה בכנסת.

לקריאת דוח המבקר על הטבות המס והרווחים הכלואים

מבדיקת המבקר, כמו גם הנתונים שהועברו על ידי משרדי האוצר והתמ"ת, עלה כי מטרות החוק אינן מושגות במלואן - חברות גדולות מנצלות הטבות מס בסכומים של מיליארדי שקלים, ואילו המס המתקבל מהן בתמורה קטן מאוד. עוד מצא המבקר כי המדינה מעניקה הטבות מס בסך מיליארדי שקלים לחברות אחדות, שנועד לגרום להם להשקיע את ה"רווחים הכלואים" בתעשייה הישראלית. אלא שבפועל מעניקה המדינה את ההטבות ללא דרישות מיוחדות מהחברות וללא בחינה אם מתן ההטבות אכן מגשים את מטרות החוק.

"רווחים כלואים" בשווי 122 מיליארד שקלים? כנראה שלא

על פי הנתונים המוצגים בדוח, הטבות המס שניתנו בשנת 2012 עמדו על כ-39.6 מיליארד שקלים, המהווים כ-17% מסך כל הכנסות המדינה ממסים לשנה זו. "בעידן של קיצוצים בתקציב המדינה וצמצום השירותים החיוניים שמסופקים לאזרחי המדינה בכלל ולשכבות החלשות בפרט, מצופה שרשות המסים תעשה את כל הנדרש כדי למצות את מלוא פוטנציאל הגבייה של מסים", מעיר המבקר.

בנוסף לכך שהחוק אינו מממש את מטרתו, מצא שפירא כי לא קיים גורם העוקב באופן שיטתי אחר האפקטיביות של הטבות המס. ליקוי נוסף בהתנהלות הרשויות ניתן לראות בכך שרשות המסים אמנם העריכה את סך ה"רווחים הכלואים" בשווי של כ-122 מיליארד שקלים, אך היא לא ביצעה פילוח של הרווחים הכלואים העומדים בתנאי החוק."חוסר היכולת של משרד האוצר לקבוע אם צמצום ההטבות או ביטולן יביאו לגידול בהכנסות ממסים, אין פירושו שאפשר וצריך לתת הטבות ללא מגבלה", נכתב בדוח. "מתן הטבות בהיקף בלתי מוגבל, ללא בחינת העלות אל מול התועלת היא התנהלות לא כלכלית הפוגעת באינטרס הציבורי".

עוד מצא המבקר ליקויים בעבודת המטה שביצעה רשות המסים לקראת חקיקת חוק הרווחים הכלואים בשנה שעברה. הביקורת העלתה כי הצגת הנושא בפני ועדת הכספים של הכנסת לקתה בחוסר בהירות ובחוסר דיוק, וכי נתונים חשובים לא הוצגו - ובפועל הטעו את נבחרי הציבור שהעבירו את החוק. "הציבור נושא בנטל המסים בציפייה כי האחראים למתן הטבות המס בוחנים את התועלת הצומחת מהן לכלל המשק, ומוודאים כי הן יינתנו אך ורק למי שמתן ההטבות לו יביא להשגת תועלת זו, וכי מצבו של הציבור לא יורע בשל מתן ההטבות", נכתב. "אך בהיעדר מידע מלא נפגעה היכולת של מקבלי ההחלטות להעריך אם חקיקת חוק הרווחים הכלואים תהיה כדאית, ומה מידת התועלת שתופק ממנו".

המבקר יוסף שפירא (צילום: יצחק הררי)

"מדיניות מס לא עקבית המנועת מלחצים ולא מחשיבה סדורה"

עוד בתחום המסים, בדק מבקר המדינה את תהליך קבלת ההחלטות לקראת גיבוש מדיניות המס של הממשלה. בדוח נקבע כי במסים העקיפים המוטלים על הציבור נעשים שינויים תכופים ולא עקביים, המעוררים חשש כי ההחלטות בתחום המיסוי אינן מתקבלות באופן סדור ומנומק, אלא בעקבות לחצים המחייבים גבייה מהירה וקלה של הכנסות. המבקר ציין כי שינויים תכופים במערך המיסוי יוצרים חוסר ודאות בקרב משלמי המסים ועלולים לפגוע באמון הציבור בממשלה וביציבות המשק.

המבקר מתח ביקרות על משרד האוצר, בו אין גוף שמרכז את ניתוח ההשפעות והתוצאות של החלטות מיסוי על מערכת המס והמשק - כך שלממשלה אין דרך לדעת האם החלטות מיסוי שהתקבלו אכן השיגו את יעדן ואילו השפעות היו להן על המשק והחברה. גם כאן, אנשי משרד המבקר לא מצאו ראיות לכך שטרם קביעת מדיניות המיסוי, הוצגה בפני מקבלי ההחלטות תמונה מלאה כיצד תשפיע החלטתם עם יכולת המדינה לעמוד ביעדיה הכלכליים.

עוד נמצא כי רשות המסים אינה ממצה את הדרכים לגביית מלוא המסים המתחייבים ואינה אוכפת במידה מספקת את החוק כלפי מעלימי מסים - דבר הגורם לאוצר המדינה נזק של מיליארדי שקלים בשנה. מבקר המדינה המליץ כי "בכל עת שהמדינה שוקלת להעלות את שיעורי המס, עליה לשקול את האפשרות להטיל על רשות המסים לפעול בנחרצות רבה יותר נגד מי שאינם נושאים בנטל המס כחוק, ולגבות מהם את הסכומים הנדרשים".