המשטרה: השימוש בטייזר יימשך

ועדת הבדיקה לשימוש באקדח המעביר זרם חשמלי, שהוקמה בעקבות כמה מקרים של שימוש מוגזם במכשיר, קבעה כי הטייזר הוא "אמצעי שאינו קטלני, המקנה תחושת בטחון לשוטרים". כמו כן טוענת הוועדה כי השימוש בטייזר "מנע פעמים רבות את הצורך לעשות שימוש בכוח פיזי". הוועדה הורתה על רענון הנהלים והאימונים

רק אלף שוטרים יורשו להשתמש במכשיר (רויטרס)

השימוש המשטרתי בטייזר יימשך - תוך פיקוח והגבלות: צוות הבדיקה המשטרתי, שבחן את "מכשיר השליטה החשמלי" בעקבות כמה מקרים של שימוש מוגזם בו, סיים את בדיקתו והמליץ לעדכן את הנהלים ולרענן את ההכשרה, תוך מתן היתר לשימוש בטייזר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

במשטרה מבהירים כי בטייזר רשאים להשתמש רק כ-1,800 שוטרים ותיקים שהוסמכו לכך. האקדח החשמלי הוכנס לשימוש במשטרת ישראל באופן מבצעי בשנת 2011, וכיום נמצאים בשרות כ- 500 מכשירי טייזר. 

"מכשיר הטייזר מוגדר כאמצעי שאינו קטלני המופעל בארץ ובארגוני אכיפה בעולם המערבי, המכשיר צבר מוניטין רב כאמצעי אפקטיבי מרתיע, המקנה תחושת בטחון לשוטרים הנושאים אותו במהלך פעולתם. הימצאות מכשיר זה בידי שוטרים מנעה פעמים רבות את הצורך לעשות שימוש בכוח פיזי או באמצעים קטלניים ובכך מצמצם את כמות הפציעות הקשות של שוטרים וחשודים", נמסר מהמשטרה.

מעצרו של בועז אלברט בחודש אוגוסט (חדשות 2)

מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו החליט על הקפאת השימוש בטייזר לאחר המעצר המתועד של בועז אלברט מיצהר, שבו נעשה שימוש חריג בטייזר. בהקשר זה, קבע צוות הבדיקה כי "הגורם העיקרי לרצף האירועים החריגים הינו המרכיב האנושי: השילוב של רמת היכרות נמוכה עם הנוהל מחד וחוסר משמעת בראיית ריסון הכוח מאידך, יצרו מצע להתרחשות אירועים חריגים אלה".

"אין חולק לגבי היותו של המכשיר, בהפעלה נכונה, כאמצעי אל-הרג יעיל וראוי לביצוע אכיפה, שמירה על ביטחון השוטר וצמצום פגיעה קטלנית בחשוד, חלופה זו בראש ובראשונה באה כדי להגן על האזרחים", סיכם צוות הבדיקה, שקבע כי יש לרענן את נוהל ההפעלה של המכשיר, להעמיק את ההכשרות והאימונים, ולטפל משמעתית במקרים של שימוש חריג.

"חזרה מדורגת לשימוש בטייזר כשוקר חשמלי תתאפשר רק ליחידות ולשוטרים שעברו ריענון הכשרתם בהתאם לנוהל החדש ולאחר מינוי בעלי תפקידים ביחידות לפיקוח ולבקרה" נקבע בדוח, שהוצג בפני המפכ"ל וראש אג"ם, והובא לדיון בפני סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה.