תאומות שננטשו בארגז הופרדו - והתאחדו

רק כשרואים אותן יחד מבינים שאי אפשר היה לחשוב אחרת. אבל מיה ואלכסנדרה, תאומות שננטשו עם לידתן, בארגז קרטון ברחוב בסין - נמסרו לאימוץ בנפרד ומצאו את עצמן גדלות ביבשת אחרת - זה קרה אחרי שהשלטונות בסין שמרו בסוד את היותן תאומות זהות- רק מפגש מקרי של אמהותיהן ביום האימוץ הוביל כעבור 8 שנים לאיחוד המרגש