השאלה היומית: כל מה שצריך לדעת על הרפורמה בשוק הרכב

החל מהיום משנה ענף הרכב בישראל את פניו עם החלת הרפורמה שיזם משרד התחבורה ושיוצאת היום לדרכה. המהנדס אבנר פלור ממשרד התחבורה מסביר מה ישתנה בשוק הליסינג, הייבוא ומכירת המכוניות, המוסכים והביטוח בעקבות הרפורמה

הרפורמה בשוק הרכב יוצאת לדרך (רויטרס)

הרפורמה בשוק הרכב שיזם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יוצאת היום (ה') לדרך. עם החלת הרפורמה שתחולל שינוי בשוק המכירה, הייבוא, הליסינג, המוסכים וחלקי החילוף של המכוניות בישראל, פנינו למהנדס אבנר פלור ממשרד התחבורה שמסביר מה הולך להשתנות בשוק הרכב.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

מדוע נוצר הצורך ברפורמה?

הרפורמה יוצאת לדרך על מנת להתמודד עם כשלים ועיוותים תחרותיים שקיימים בענף הרכב. המהלכים נבחנו הן מבחינת הפוטנציאל שלהם להביא לשינוי משמעותי, ובכלל זה פוטנציאל הגדלת התועלות, הפחתת המחיר, הגברת הדינמיות הכוללת בענף ומידת ההיתכנות והישימות שלהם.

מה מטרת הרפורמה?

מטרת הרפורמה היא להסדיר בחקיקה ראשית את השירותים והעיסוקים בענף הרכב במטרה להבטיח רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים ושל המקום בו ניתן השירות, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, שמירה על בטיחות הרכב והגנה על שלום הציבור ובטיחותו וכן את התחרות בענף הרכב. כתוצאה מכך תשופר המקצועיות של העוסקים בענף, תהא שקיפות מירבית ויחולו עיצומים וענישה על אלה שאינם יעמדו בדרישות - כלים אשר יגבירו את התחרותיות בענף.

מה ישתנה בשוק ייבוא המכוניות?

מכיוון שבישראל לא קיימת אלטרנטיבה אמתית לייבוא הישיר, כל מותג או דגם רכב מיובא על ידי יבואן בודד, ולכן פוטנציאל התחרות במקטע זה אינו ממומש במלואו. החוק החדש מספר ערוצי ייבוא חדשים והסדרת הערוצים הקיימים והסרת חסמים ככל הניתן, כגון; ייבוא אישי על ידי עוסק, יבוא זעיר, ייבוא עקיף ותווך ליבוא רכב, המהלך אמור להגביר את התחרות בענף ייבוא רכב חדש.

מה ישתנה בשוק מכירת הרכב?

כיום לפי החוק, רכב חדש יכול להימכר רק על ידי יבואן הרכב או מורשה מטעמו, כמו כן צריכים להתקיים תנאים לגבי מוכר רכב חדש וכן חלות עליו חובות. המצב מאפשר בעצם רק ליבואני הרכב לשלוט במכירת כלי רכב חדשים ובמחירם.

ומה לגבי מכירת רכב משומש? מדובר בשוק מרובה מוכרים ומרובה קונים. עם זאת, רמת השקיפות אודות היסטורית הרכב בישראל הינה נמוכה ביחס לעולם. בשונה מהמקובל, בישראל אין תיעוד מסודר של עברו של הרכב (תאונות, טיפולים, בדיקות וכו') ויש מחסור בזמינות של מידע קיים.

בעקבות הרפורמה, בעלי תו סחר יוכלו למכור רכב שלא נעשה בו שימוש וזאת ללא רישום יד ברישיון הרכב. כיום נמכרים כלי רכב שלא נעשה בהם שום שימוש, אך אינם נחשבים חדשים בגלל רישומם על שם חברת הליסינג ורישום היד ברישיון הרכב. חברות ליסינג יוכלו למכור רכבים אלה ללא רישום היד.

מה ישתנה בשוק הליסינג?

חברות הליסינג יוכלו לשמש כמשווקי רכב אשר לא נרשם בישראל עם "0" ק"מ.

מה ישתנה בשוק חלקי החילוף?

ליבואני הרכב בישראל שליטה חזקה בתחום החלפים מעבר למקובל בעולם, המתבטאת במחירים גבוהים של חלפים מקוריים ותחליפיים. כמו כן, היו קיימים מספר כשלים תחרותיים/מבניים במקטע החלפים כמו נהלי יבוא ייחודים ומחמירים, חסר מידע זמין אודות החלפים הזמינים בשוק ועוד.

נכון להיום, פורסמו נהלים המחייבים את יבואני ויצרני חלקי החילוף לפרסם את המחירון לצרכן של החלפים וכן מתבטלים דרישות ייחודיות ליבוא החלפים. משרד התחבורה התמקד בעיקר בחלפים להם השפעה על הבטיחות או כאלה שיש להם מפרט , וחלקם האחר יאושר ביבוא חופשי.

 מה ישתנה בשוק המוסכים?

במצב הקיים כיום רמת ההכנסות של המוסכים נשחקת הן עקב קיומם של מוסכים מתחרים ללא רישיון אשר באפשרותם להציע מחירים זולים במיוחד, והן עקב קיומם של לחצים מצד לקוחות גדולים (בעיקר חברות ליסינג וחברות ביטוח) להנחות בגין כמות. בנוסף, בקרב המוסכים המורשים, מוסכים עצמאיים מתקשים להתחרות ביעילות מול מוסכי היבואן אשר בכוחם להגביל את בחירת הצרכן ולגבות על כך פרמיה.

אחת הפעולות החשובות בנושא התחזוקה הינה מתן אפשרות למוסכים מורשים של משרד התחבורה להשתדרג ברמה המקצועית, ציוד ומכשור לתחזוקת כלי רכב חדשים. וזאת, ע"י קבלת ספרות מקצועית וציוד מיבואני הרכב או גורמים אחרים בשוק הרכב העולמי וכן טיפול בכלי רכב חדישים ובשלל דגמים, אשר עד היום טופלו במוסכי היבואנים בלבד.

אגף הרכב מסיים בימים אלה נוהל אשר יפרט את הדרישות בהם מוסך מומחה יצטרך לעמוד, וזאת בהמשך להחלטה ליישם מודל עליו המליץ צוות עבודה בין משרדי בראשותו של מנכ"ל המשרד, הכולל שלושה סוגי מוסכים: מוסך כללי, מוסך יבואן ומוסך מומחה אשר יעמוד בסטנדרטים גבוהים לתחזוקת כלי הרכב המתקדמים. בנוסף בעלי המוסכים יחויבו בשקיפות מירבית מול הלקוח ככל הניתן הן במחירי שירותי התחזוקה לרבות חלקי החילוף המצויים ברשות המוסך.

מה ישתנה בשוק הביטוח?

מודל השמאות בישראל הינו ייחודי ומגדיר את שמאי החוץ כגוף נייטרלי המשרת את המבוטח וחברות הביטוח. במקרים בהם קיים חוסר הסכמה בין המבוטח למבטח, חסר מנגנון אמין וזול ליישוב מחלוקות בין הלקוח וחברת הביטוח. שימוש במנגנון הקיים- שמאי מכריע- אינו נפוץ ככל הנראה עקב חוסר מודעות ו'רתיעה' בקרב צרכנים, ונמצא בהליך בחינה וטיפול בימים אלה באמצעות אגף שוק ההון במשרד האוצר.

עד היום חברות הביטוח עבדו על פי קוד של השמאי יצחק לוי , בעל מחירון כלי רכב, בחודש מרץ 2013 נכנסה לתוקף תקנה תעבורה 266 כך שכל הגופים בענף הרכב מתחייבים לעבוד על פי קוד דגם של משרד התחבורה המפורסם ברישיון הרכב.