עבדו בנגרות עבור הנאצים – ושרדו

ב-1936 צולמו יחד צעירים יהודים בעיירה פולנית כשהם עובדים בנגרייה. אחר כך הגיעו המלחמה והשואה והתברר שדווקא המקצוע ההוא הציל אותם. בני הניצולים נפגשו כעבור 80 שנים. מסע בעקבות תמונה