כנסת ברשת: התכנית המלאה

השבוע, לפחות במקום אחד, הרשת, הצרות הכלכליות דחקו הצידה את הסוגיה האירנית, את הדיבורים על מלחמה בקיץ, ואת מסע הדילוגים בין ירושלים לוושינגטון. ברשת, העדיפו להתייחס דווקא למלחמה החדשה-ישנה: המלחמה על הכיס