הנשיא פרס: שנאת זרים עומדת בניגוד ליסודות היהדות

במהלך נאומו בטקס השבעת שופטים לבית המשפט העליון גינה הנשיא פרס בחריפות את תופעות האלימות והגזענות. "העם היהודי וגזענות לא יכולים ללכת ביחד", הדגיש פרס, "על כולנו להוקיע גילויי גזענות, קלה כבחמורה ולהשתיק קולות הסתה פרועה"

נשיא המדינה שמעון פרס התייחס היום לגל האלימות ברחבי הארץ ולמתיחות בעקבות בעיית המסתננים. "העם היהודי וגזענות לא יכולים ללכת ביחד. כנשיא המדינה, וככל אזרח, אסור לי ולנו להישאר אדישים להם", הדגיש הנשיא במהלך נאומו בטקס השבעת שופטים לבית המשפט העליון.

פרס ציין כי הוא מודע למצוקת תושבי דרום תל אביב ומקומות נוספים ולמציאות הקשה עמה הם נאלצים להתמודד ואמר כי על המדינה מוטלת החובה לתת מערכה חוקית ומערכה מעשית בנושא זה. "יחד עם זאת", הוסיף הנשיא, "על כולנו להוקיע גילויי גזענות קלה כבחמורה ולהשתיק קולות הסתה פרועה. שנאת זרים עומדת בניגוד ליסודות היהדות. מחובתנו לכבד את הזר והאחר המצוי בקרבנו. תוך הקפדה ושמירה על זכויותיהם כבני אדם. כנאמר בספר דברים: 'ואהבת את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים'".

בנוסף התייחס הנשיא בנאומו לגל האלימות בארץ וגינה אותו בחריפות. "עת קשה היא לחברה בישראל", הדגיש. "כותרת כבדה וטרגית ניגפת בפני כותרת חדשה ואימתנית. איננו רשאים להשלים עם הזילות המסוכנת בערך חיי אדם".

אין להשלים עם קלות האצבע על ההדק

פרס התריע מפני האדישות בחברה. "אין להשלים עם הקלות של האצבע על ההדק, או עם שליפת הסכין. אסור שחסרי מצפון יחללו את גופם ואת נשמתם של תמימי דרך", הדגיש הנשיא. "נדרשת מערכה חוקית רבת אנפין כדי שאפשר יהיה להתמודד עם האלימות והכוחנות שפשו בתוכנו. אין זו גזרת גורל. גיוס של גופי החינוך, הרווחה והאכיפה, והקצאת משאבים ראויים להם ישנה את התמונה מן הקצה".

עוד קרא הנשיא לנהוג באפס סובלנות כלפי כל סוגי האלימות. "יש להעמיק את החינוך לערכים ולאהבת האדם. על הציבור כולו, ועל כל אחד מאזרחיה לתרום כדי למנוע את התפשטות נגע האלימות", דברי פרס.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת