מבקר המדינה: מחדלים בשימוש המשטרה בטייזר

זו המסקנה אליה הגיע מבקר המדינה שבחן את שימוש המשטרה באקדח החשמלי. "שנים רבות לאחר שהוכנס לשימוש מבצעי, לא הוגדר באופן סופי, ברור וממצה האם הטייזר הוא אמצעי אל-הרג או שהוא כלי ירייה", כתב המבקר

אמצעי אל-הרג או כלי ירייה? (רויטרס)

אקדח ההלם החשמלי (טייזר) שמצוי בשימוש משטרת ישראל בשנים האחרונות כבר גרם למספר אירועים שנויים במחלוקת. היום (שלישי) פרסם מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא חוות דעת שממנה עולים ליקויים משמעותיים הנוגעים לעבודת המטה במשרד לביטחון הפנים ובמשטרה ולנוהלי השימוש, הדיווח והבקרה של הטייזר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"במשך שנים רבות לאחר שהוכנס לשימוש מבצעי, לא הוגדר באופן סופי, ברור וממצה האם הטייזר הוא אמצעי אל-הרג או שהוא כלי ירייה", כותב שפירא, "על כל המשמעויות הנובעות מכך".

מהדוח עולה כי בידי משטרת ישראל 545 אקדחי טייזר ו-2,000 שוטרים מוסמכים להפעילם. בשנת 2013 בוצע שימוש במכשיר 302 פעמים - ירידה משמעותית בהשוואה לשנת 2012, אז השתמשו בטייזר 581 פעמים. נהלי הפעלת הטייזר לא פורסמו באתר האינטרנט של המשטרה, למרות הנחיית המפכ"ל לעשות כן והוא נשלח רק לגורמים שביקשו לקבלו.

מתוך 105 תלונות שהגיעו למח"ש מצד אזרחים על השימוש בטייזר והועברו למשרד מבקר המדינה, רק ב-10% ננקט הליך פלילי או משמעתי נגד השוטרים. כל שאר התיקים נסגרו בשל חוסר עניין לציבור, חוסר אשמה או חוסר ראיות.

(יח"צ)

קצין טייזר ארצי

מהתיקים העוסקים בטייזר ונחקרים במחלקה לחקירות שוטרים עולה כי לצד בעיות תפקודיות מערכתיות, ניכרות בעיות פרטניות של שימוש שוטרים בטייזר שלא לפי הנהלים וההנחיות.

עוד נמצא כי המשטרה לא גיבשה מערכת סדורה לקליטת המידע המצוי בתיקי מח"ש ולניתוחו באופן מערכתי ופרטני כדי להפיק לקחים וליישם את המסקנות העולות מתיקים אלה. מאחר שקצין טייזר ארצי, הממונה מטעם המשטרה על השימוש באקדח ההלם, אינו מעודכן באופן שוטף בדבר חקירות ובדיקות של מח"ש כאמור.

שוטרים שהוגשו נגדם כתבי אישום בגין שימוש בטייזר שלא כדין ושוטרים שמח"ש המליצה להעמידם לדין משמעתי המשיכו להחזיק באקדח ההלם ואף השתתפו באימוני ריענון.

כבר ב-2011 הנחה ראש אג"ם במשטרה שדוברות הארגון תכין הצעה לתכנית תקשורתית יזומה לגבי השימוש בטייזר. ב-2013 הורה המפכ"ל לגבש תכנית דוברות והסברה לטיפול מערכתי באירועים החריגים הבאים ולפרסום הירידה בתלונות ובתיקי מח"ש שעניינם שימוש בטייזר. אף על פי כן לא מומשה כל תכנית בנושא.

המלצות המבקר

המבקר מפרסם 10 המלצות עיקריות לשימוש בטייזר, בהן נאמר בין השאר כי על המשטרה לרכז נתונים על השימוש בטייזר, לעקוב אחריהם ולבדוק את הנסיבות בהם השוטרים משתמשים בטייזר. עוד נכתב כי יש לפעול להסדרת התחקירים של השימוש בטייזר, למנוע שימוש חריג בו ועד השלמת כל הבדיקות המוצעות מוצע כי המשטרה תבחן נקיטת פעולות שיבטיחו שימוש זהיר ומבוקר יותר בטייזר.

"הפעלת סמכויות שוטר מחייבת מאמץ מתמיד למצוא את האיזון בין הצורך לשמור על האינטרס של החברה לאפשר למשטרה לבצע את תפקידיה ולהילחם בפשיעה ובין הצורך לשמור על האינטרסים של הפרט ולמנוע פגיעה בזכויותיו", כותב המבקר.

"התנהגות השוטרים בעת מילוי תפקידם משפיעה על תפקודה של המשטרה ואפקטיביות פעולותיה, ויש בה גם כדי להשפיע על דמותה של המדינה כמדינת שלטון חוק המגנה על זכויות האדם, על אמון הציבור במשטרה ועל מידת שיתוף הפעולה של הציבור עמה", כותב המבקר. "לפיכך יש חשיבות רבה ליישום ההמלצות המובאות בחוות דעת זו ולהטמעת ההוראות וההנחיות בדבר השימוש בטייזר. פעולות אלו עשויות לחזק בקרב השוטרים את ההכרה שאמון הציבור במשטרה מותנה בתפקודה ההוגן והיעיל תוך צמצום מרבי של פגיעה בזכויות אדם".

המשטרה: מפעילים על פי הנהלים

במשטרה הבהירו בתגובה כי "הטייזר הנו אמצעי אל הרג המאפשר לשוטרים, אשר הוסמכו להפעילו,  לסיים בהצלחה אירועים פליליים חמורים וחריגים, תוך צמצום הסיכון הממשי לשוטר, למבצע העבירה ולכלל הסובבים".

כחולי המדים מדגישים כי הפעלת הטייזר מתבצעת על פי נהלים ברורים, בתום בחינה מקצועית של גורמי רפואה, משפט ומחקר ונמצא בפיקוח מתמיד על ידי קצין בכיר שמונה לתפקיד. בנוסף, במח"ש מונה רפרנט העומד בקשר בנושא עם המשטרה.

"מדובר באמצעי אפקטיבי שיעילותו הוכחה מעל לכל ספק, ובהתאם נמצא בשימוש מבצעי במאות רבות של סוכנויות וארגוני אכיפה בעולם המערבי, הפועלים כמונו לשמירה על זכויות אדם ובטחונו של הציבור", אומרים במשטרה.