הערב באולפן שישי: מי את גילה אדרעי?

"אז אמרנו לשופטת ככה, כי אנחנו בסבל של שנה וחצי. מה קרה?!". יו"ר ועד הרכבת גילה אדרעי בריאיון מיוחד לאולפן שישי על השביתה באירגון, ביזיון בית המשפט והקנס שבעקבותיו והביקורת הציבורית עליה ועל רכבת ישראל. אולפן שישי, הערב החל מ-20:00