חדשות מכללת ספיר: 23.1.2012

פרויקט מיוחד של חדשות 2 באינטרנט והסטודנטים