דוח משרד הבריאות: ירידה במספר הרופאים והאחיות

על רקע המשבר הקשה במערכת הבריאות הציבורית, מתפרסמים נתונים המצביעים על מגמת ירידה בשיעור הרופאים והאחיות בשנת 2010. עוד עולה, כי שיעור מסיימי בתי הספר לרפואה בקרב מדינות ה-OECD הוא כפול משיעור המסיימים בישראל. שליש מהרופאים עובדים בשני מקומות ויותר

ירידה במספר הרופאים. ארכיון (חדשות 2)

את הדוח הזה הרופאים לא צריכים לקרוא כדי לדעת - יש בעיה רצינית במערכת הבריאות. משרד הבריאות מפרסם דוח החושף כי מגמת הירידה בשיעור הרופאים והאחיות המשיכה גם בשנת 2010. מהדוח עולה כי שיעור מסיימי בתי הספר לרפואה בקרב מדינות ה-OECD הוא כפול משיעור המסיימים בישראל, אך עם זאת, היצע הרופאים בישראל גבוה בהשוואה ליתר המדינות החברות בארגון.

על פי נתוני משרד הבריאות, שיוצאים לאור במקביל לניסיונות לפתור את המשבר ברפואה הציבורית, ירד שיעור הרופאים עד גיל 65 בישראל בשנת 2010 ב-9% משנת 2000; מגמה דומה נצפתה גם בקרב הרופאים עד גיל 45. לטענת אנשי המשרד, הירידה הכוללת במספר הרופאים נובעת מירידה במספר הרישיונות החדשים, אשר החלה עם צמצום העלייה ממדינות חבר העמים ובשל העלייה בפרישת הרופאים בגילאי 65 ומעלה.

לפי בדיקת גורמים במשרד, עלייה נרשמה במספר הישראלים שלומדים רפואה בחו"ל, כאשר מספר הסטודנטים הגבוה ביותר בשנה שעברה נמדד בהונגריה, בה למדו 64 מתוכם. מגמת עלייה נצפתה גם בקרב הרוקחים, הפסיכולוגים, השינניות, קלינאי התקשורת והדיאטנים.

מחצית מהמומחים - עובדים בשתי עבודות

הדוח מצביע על עלייה של 16% בשיעור המומחים בישראל ביחס לשנת 2000, והם מהווים כשני שליש מכלל הרופאים המועסקים כיום. אולם, התפלגות הגילאים בקטגוריה זו משקפת ירידה של שיעור המומחים מתחת לגיל 45, בעוד שאחוז המומחים מכלל הרופאים עד גיל 65 נמצא במגמת עליה. רק מחצית מהמומחים עד גיל זה הם בוגרי הארץ.

זינוק זוהה גם באחוז הנשים מכלל הרופאים וההערכה היא כי מגמה זו תימשך. בשנת 2010 היה אחוז הרופאות המועסקות עד גיל 45 גבוה מזה של הרופאים בקטגוריה זו. הרופאות בלטו יותר מספרית מעמיתיהן הגברים בתחומים כפסיכיאטריה, רפואת משפחה, אונקולוגיה ורפואת ילדים.

על פי הדוח, שיעור האחיות בישראל ירד ב-6% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2000. שיעור זה, כמו גם שיעור מסיימי בתי ספר לסיעוד בארץ נמוך ביחס לממוצע ה-OECD. האחיות, נציין, מוחות לאחרונה רבות בגין הירידה במספרן - והגברת הלחץ במחלקות. מקצוע נוסף בו משתקפת מגמת ירידה הוא רפואת השיניים, אך שיעור הרופאים בתחום זה עודנו גבוה בהשוואה לחברות אחרות בארגון המדינות המפותחות.

סקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמד כי שיעור המועסקים במקצועות הבריאות נמוך יותר במחוז הצפון והדרום בהשוואה לשאר המחוזות. לפי סקר זה, בין השנים 2008-2010 עבדו בממוצע הרופאים 48 שעות בשבוע והאחיות 37 שעות. שליש מהרופאים המועסקים עובדים בשני מקומות ויותר. תופעה זו מתחדדת כאשר מדובר במומחים - אשר מחציתם מוצאים פרנסתם ביותר ממקום עבודה אחד.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק