המתמחים הפסיקו לשבות רעב

המתמחים בבית החולים שיבא בתל השומר הודיעו כי יפסיקו לשבות רעב, זאת לבקשתו של מנהל בית החולים הפרופ' זאב רוטשטיין. עם זאת, בכוונת המתמחים להמשיך את מאבקם בהסכם בין ההסתדרות הרפואית למדינה