התפטרות המתמחים: בבתי החולים מבטלים לאלתר את חופשות הרופאים

לקראת יום ראשון הקרב, אז צפויים מכתבי ההתפטרות של המתמחים "להיכנס לתוקף", פרסמו היום במשרד הבריאות שורה של הנחיות לבתי החולים באשר להתמודדות עם מצוקת כוח האדם הצפויה. בין ההנחיות: ביטול חופשות באופן גורף ותיעדוף טיפולים רפואיים

משרד הבריאות פרסם היום הנחיות למנהלי בתי החולים ברחבי הארץ בנוגע להתמודדות עם נטישה אפשרית של מתמחים את עבודתם, זאת על רקע מחאתם נגד ההסכם שנחתם בין ההסתדרות הרפואית למדינה. הצעד הבולט עליו הורה ד"ר חזי לוי, ראש מינהל הרפואה במשרד, הוא ביטול גורף של חופשות הרופאים באופן מידי.

על פי חוות דעת משפטית שהוכנה לבקשת המשרד, מאחר שנחתם הסכם בין ההסתדרות הרפואית למדינה, הרי שמכתבי ההתפטרות ששלחו המתמחים מבוטלים ואינם צפויים להיכנס לתוקפם ביום ראשון הקרוב, 4 בספטמבר.

עם זאת, במשרד הבריאות ובבתי החולים חוששים כי למרות חוות הדעת המשפטית, מתכוונים המתמחים "למרוד" ולא להופיע למקום עבודתם החל מיום ראשון, כפי שהודיעו בימים האחרונים. לצורך כך, גובשו שורה של הנחיות למנהלי בתי החולים כדי למנוע את הפגיעה בחולים.

ראשית, הנחו במשרד הבריאות את מנהלי בתי החולים להורות למנהלי המחלקות להכליל את הרופאים המתמחים בלוח התורנויות, כרגיל. כמו כן, יבוטלו חופשות הרופאים בבתי החולים איכילוב, שיבא, אסף הרופא ובני ציון מהחל מיום ראשון ועד להודעה חדשה.

מהלך ביטול החופשות כולל גם כאלה שנועדו לצורך הכנה לבחינות משרד הבריאות. בנוסף, יפעלו בתי החולים מול שלטונות צה"ל כדי לשחרר רופאים משירות מילואים, כדי שיוכלו להתייצב במקום עבודתם.

במקרי עומס: טיפולים לא דחופים יבוטלו

במקרה שבו מתמחה לא יופיע לעבודתו החל מיום ראשון, יהיה על מנהל המחלקה ליצור עמו קשר ולברר מה הסיבה שלא הגיע לבית החולים. בנוסף, החלו במשרד הבריאות כבר בימים אלה לשלוח מכתבים לבתיהם של המתמחים, לעדכן אותם בחוות הדעת המשפטית ולהבהיר להם את ההשלכות של אי התייצבות לעבודה. כבר באותו היום, בשעות הצהריים, יידרשו בתי החולים לדווח למינהל הרפואה במשרד הבריאות על מתמחים שלא התייצבו לעבודתם.

אם תיווצר בעיה קריטית במתן השירותים בבתי החולים, עקב אי התייצבות המתמחים, יפעל מינהל הרפואה בשורה של ערוצים, ביניהם הנחיית מד"א ורופאי הקהילה שלא להפנות פניות דחופות לבתי חולים שבהם קיים מחסור, הוצאת הנחייה לציבור שלא לפנות לבתי החולים העמוסים ולווסת חולים בין בתי החולים השונים.

עוד במקרה של שיבוש הפעילות בעקבות אי התייצבות מתמחים, הנחה משרד הבריאות את בתי החולים לתעדף את הטיפול הרפואי בחולים. בכל אופן, לא צפויים להתבטל טיפולים דחופים ומצילי חיים כמו ניתוחים אונקולוגיים, טיפולי פוריות, כל טיפול במסגרת של רצף טיפולי, ניתוחים להם תור המתנה מעל שלושה חודשים וניתוחים בילדים. טיפולי תיירות רפואית לא דחופים יבוטלו בכל מקרה.

באשר לביצוע תורנויות, אם המתמחים לא יגיעו לבצען, ייערכו בתי החולים לעבודה המבוססת על הגעת הרופא הכונן למחלקות שבהן אין מענה רפואי, על פי הצרכים הרפואיים הדחופים.

בבתי החולים שיבא, אסף הרופא, איכילוב ובני ציון יוקם החל מיום ראשון מוקד שליטה ודיווח לטיפול במשבר, שישמור על קשר שוטף עם מינהל הרפואה. כך יעשה גם בבתי החולים האחרים, שם נשלחו מכתבי ההתפטרות של המתמחים במועד מאוחר יותר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת