דוח המבקר: "ליקויים חמורים בהתנהלות מאוחדת"

ניגוד עניינים, קידום עסקים עם קרובי משפחה של בכירים וחלוקת טובות הנאה לעובדי קופת החולים הינם רק חלק מהליקויים שחושף מבקר המדינה בדוח שמתפרסם היום על "מאוחדת". מנכ"ל משרד הבריאות אמר בעקבות הממצאים: יתכנו בגילויים היבטים פליליים

מבקר המדינה מפרסם היום דוח חריף במיוחד על התנהלותה הפנימית והחיצונית של קופת חולים "מאוחדת". בין העבירות המצוינות בדוח, בולטות עבירות של קידום עסקאות עם קרובי משפחה של בכירים בקופת החולים, חשד לקבלת טובות הנאה ואספקת תרופות יקרות ללא תשלום לקרובי משפחה של בכיר בקופה.

קופת חולים "מאוחדת" הינה גוף פרטי, המאגד בתוכו כ-970,000 חברים ומחזורה הכספי נאמד בשנת 2009 בכ-4.2 מיליארד שקלים. למרות היותה פרטית, מדגיש מבקר המדינה בדוח, מדובר באגודה בעלת מאפיינים ציבוריים שמחויבת לשמירה על יסודות משפטי ציבורי, טוהר מידות ומנהל תקין.

דוח המבקר מציין כי נמצאו ניגודי עניינים חמורים ומתמשכים בכל הקשור להעסקת קרובי משפחה של מנהלים בכירים בקופת חולים "מאוחדת". יהודה עליאש, מנהל מחוז ירושלים של הקופה מפברואר 2008, שימש כאחראי על תקציב, שיווק, פרסום וניהול קובץ החברים בקופה. המבקר מציין בדוח כי "שלושה קרובי משפחה מדרגה ראשונה הועסקו במשך כמה שנים אצל שניים מספקי השירותים לקופה".

עוד מבהיר המבקר: "אותם ספקי שירות לא נבחרו בהליך תחרותי שקוף". עליאש, על פי הדוח, חתם על הסכמים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים עם גורמים ללא מנהל תקין, דבר שיצר ניגוד עניינים חמור ואף חשד לקבלת טובות הנאה.

מתוך הדוח עולה כי גם צבי הרץ, חבר דירקטוריון ב"מאוחדת", היה קשור בהעסקתם של שלושה מבני משפחתו בחברת ניקיון הקשורה בקשרים פיננסים לקופה. היקף ההתקשרות השנתי בין שתי החברות עמד על 220 מיליוני שקלים. כמו כן, גם שמואל מועלם, מנכ"ל הקופה מאז יולי 2008 היה קשור בהעסקת שלושה מקרובי משפחתו בחברה הקשורה ל"מאוחדת".

התקשרות לא תקינה עם הרוקח הראשי

בנוסף, מציין המבקר כי נוצרה התקשרות בלתי חוקית בין הקופה לבין הרוקח הראשי של הקופה, ג'ורג' שריקי. היקף התקציב עליו חולש שריקי מן הקופה הוא כחצי מיליארד שקלים ובזמן עבודתו בקופה הפעיל במקביל בית מרקחת פרטי בירושלים.

על פי הדוח, בבית המרקחת הפרטי הועסקו רוקחים עובדי הקופה, דבר אשר מנוגד למנהל התקין והקנה יתרון ברור לשריקי לעומת בתי מרקחת אחרים בעיר. "ההסדר הפלה לטובה את בית המרקחת האמור, והיה בו משום ניצול מעמדו ותפקידו הציבורי של הרוקח הראשי לשם השגת יתרון עסקי על פני המתחרים ולקבלת הטבה כספית ניכרת", מצוין בדוח.

כמו כן, על פי המבקר, המנכ"ל הקודם של הקופה, עוזי סלנט, קיבל מן הרוקח "תרופות יקרות שאינן כלולות בסל התרופות". התרופות ניתנו עבור קרובת משפחתו מדרגה ראשונה של המנכ"ל וזאת ללא תשלום.

בהמשך הדוח מדגיש המבקר כי המקרה הזה אינו היחיד בו הוקצו תרופות יקרות בחינם בשווי של עשרות אלפי שקלים על ידי הרוקח הראשי, ללא רשימות מסודרות כאשר מקבלי התרופות היו בכירים בהנהלת הקופה, בכירים במשרד הבריאות ואף לאנשי ציבור.

עוד בדוח חושף המבקר התנהלות כספית לוקה באופן בוטה בהשתתפותם של עובדי הקופה באירועים ייצוגיים. על פי המבקר לפחות 17 מעובדיה הבכירים של הקופה מקבלים "תוספת ייצוג" בסך של כ-1,900 שקלים על השתתפות באירועים בהם הם מייצגים את הקופה. עוד כספים שחולקו ללא בקרה היו דמי ייצוג שחולקו ל-27 עובדים נוספים סכומים של יותר מרבע מיליון שקלים בין מאי 2008 למאי 2009.

כנסים מקצועיים תוך חלוקת טובות הנאה

בין השנים 2006-2008 יזם הרוקח הראשי של הקופה, ג'ורג' שריקי כנסים לרוקחים של הקופה שעלות כל אחד מהם הייתה בין מיליון למיליון שקלים וחצי. את הכנסים, שהתקיימו במלונות יוקרה בארץ ובחו"ל, מימנו כמעט באופן בלעדי חברות התרופות זאת בניגוד להנחיות משרד הבריאות מחודש מרץ 2007.

בהנחיות נכתב: "על הקופות להימנע מגיוס כספים בכל דרך שהיא מחברות תרופות וציוד רפואי למטרות הקשורות לעריכת אירועי רווחה, תרבות, חברה, לעובדי הקופה ולבני משפחותיהם".

עוד מדגיש המבקר בדוח, כי מבין כל משתתפי הכנסים רק כ-40% היו רוקחים ושאר המשתתפים היו מנהלים, בכירים ובני משפחותיהם, ששילמו סכומים נמוכים וחלקם אף השתתפו ללא תשלום.

בדוח נכתב כי חלק הארי של הכנסים הוקצה לפעילויות בילוי, נופש והנאה. "לבכירי הקופה ולחברי הדירקטוריון הוקצו סוויטות יוקרתיות, חבילות ספא ועוד", נכתב בדוח. "למאות המשתתפים בחלק מהכנסים אף חולקו חינם על חשבון הקופה, למעשה על חשבון כספי הציבור, בקבוקי בושם בעלות מצטברת של 320,000 שקלים בשנים 2007-08", מוסיף המבקר.

בנוסף נכתב בדוח כי המבקר הפנימי של הקופה השתתף עם בת זוגו יותר מפעם אחת בכנסים אלה מבלי לשלם עבור האירוח. המבקר מציין כי השתתפות המבקר באירועים הינה "עובדה שנטלה ממנו למעשה את היכולת לבקר ללא משוא פנים את העניין". עוד טוען המבקר כי הקופה חילקה כרטיסי חינם למשחקי ספורט של מועדונים יוקרתיים, "למקומות ישיבה מהטובים ביותר וחילקה אותם לעובדים בכירים ולספקי שירותים".

המבקר ממליץ להסיק מסקנות אישיות בנוגע להתנהלות הלא תקינה מזה שנים ב"מאוחדת" ולפעול לשינוי מהותי בסדרי עבודתה של הקופה. "בעלי תפקידים לא הפנימו את שנדרש מהם לפי החוק, התקנות ולפי כללי המנהל התקין", מבהיר המבקר. "הכשל הוא גם של המוסדות המנהלים של הקופה, שעצמו עיניהם מלראות את החריגות והליקויים המרובים בסדרי הפיקו והבקרה", הוא מדגיש.

משרד הבריאות מגיב בחריפות לדוח

מלשכת סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן נמסר: "סגן השר קיבל לידיו את דו"ח מבקר המדינה והורה מיידית לצוות המקצועי של המשרד בראשות המנכ"ל, לטפל בנושא בהתאם לחוק ולכללי המנהל התקין. סגן השר ממתין להחלטות שיתקבלו בדירקטוריון הקופה בהתאם לדו"ח מבקר המדינה".

עוד בתגובה לדוח המבקר, שלח מנכ"ל משרד הבריאות ד"ר רוני גמזו, מכתב חריף ליו"ר הדירקטוריון של קופת החולים "מאוחדת" הרב ירחמיאל בויאר בו נכתב: "ממצאי הדוח, כל ממצא לעצמו, וודאי בהצטברם יחדיו, מגלים כשלים מהותיים וקיצוניים בהתנהלות קופת החולים, וממלאי תפקיד בה ובמוסדותיה".

עוד מציין גמזו כי ייתכנו היבטים פליליים בתקופה הקרובה בהתייחס לממצאים. מנכ"ל משרד הבריאות מקציב במכתב לדירקטוריון "מאוחדת" להתכנס תוך עשרה ימים ולהגיש מסקנות וממצאים סופיים עד עשרה בדצמבר למשרד הבריאות בנוגע לפעולות שייעשו בהתייחס לדוח המבקר החמור.

מקופת חולים "מאוחדת" נמסר בתגובה: "במאוחדת רואים בביקורת - כל ביקורת, כלי ניהולי חיוני המחייב התייחסות רצינית. במאוחדת ילמדו את פרטי הדו"ח ויפעלו ככל הנדרש לתיקון הליקויים - ככל שעודם קיימים גם לאחר התקופה אותה סוקר דוח מבקר המדינה. הנהלת מאוחדת תדווח בשקיפות מלאה למנכ"ל משרד הבריאות, לגורמים המוסמכים ולציבור המבוטחים, על הצעדים האופרטיביים שיינקטו לאחר בחינת הממצאים".

עוד נמסר מהקופה: "דווקא בעת הזאת, ראוי לציין, כי ממצאי המבקר - חמורים ככל שיהיו ויתוקנו, אינם סותרים שתי עובדות מרכזיות: מאוחדת הינה הקופה היחידה במערכת הבריאות הציבורית בישראל, שהנהלתה מציגה במשך שנים רבות איתנות פיננסית ויציבות, לרווחת מבוטחיה. מבוטחי מאוחדת זוכים לאורך שנים ובהתמדה בשירות מצוין. כל המחקרים הממלכתיים והסקרים הבלתי תלויים קובעים; שביעות הרצון של מבוטחי מאוחדת משירותי הקופה, ובכלל זה גם בתקופה אליה מתייחס הדוח, הינה בשיעור הגבוה ביותר, יותר שנים מכל קופה או גורם אחר כלשהו במערכת הבריאות הציבורית בישראל".

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק