בקרוב: האם נוכל להשפיע על מין העובר?

זוגות רבים פונים מדי שנה לוועדה של משרד הבריאות כדי לקבוע את מין היילוד. כיום ניתן להשפיע על מינו של העובר במקרה שקיים חשש למום מולד התלוי במין היילוד, או במקרה שישנם כבר 4 ילדים מאותו מין במשפחה. ועדת המדע של הכנסת תדון באפשרות לעגן את הנשוא בחוק. האם זהו צעד ראשון בדרך ליצירת תינוק בהזמנה?

האם הייתם שמחים על אפשרות להשפיע על מין העובר? ייתכן שבקרוב תוכלו לעשות זאת. בכך לפחות תדון הבוקר ועדת המדע של הכנסת שתתכנס הבוקר כדיון מיוחד בנושא.

רוצים לקבל חדשות לפני כולם? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

נתונים של משרד הבריאות מצביעים על עלייה במספר הפונים לוועדה מדי שנה, כשרובם מעוניינים בבן זכר. בסיכום הפניות לשנת 2009, מספר הזוגות שפנו בבקשה ללדת בן היה גבוה פי שלושה ממספרם של אלה שביקשו בת.

חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות משנת 2005 קובע שניתן להשפיע על מין היילוד במקרים של חשש למום חמור התלוי במין העובר, או במקרה שקיימים ארבעה ילדים במשפחה מאותו המין. במקרים גבוליים, מובא הנושא לדיון בוועדה, אך עד כה לא נקבעו קריטריונים בחוק להתערבות כזו.

מלמבד הנושא האתי של התערבות בדרך הטבע, עולה שאלה של ההשפעה על תמהיל האכלוסיה במקרה שהאפשרות תהיה פתוחה לכלל הזוגות. חברי הוועדה ידונו בנושא במטרה לעגן את הנושא בחוק, ולקבוע קריטריונים ברורים למקרה של התערבות כזאת.