הבן פיתח טיפול ניסיוני לאמו החולה - בית המשפט לא אישר

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתו של בנה של קשישה בת 84, השרויה בתרדמת בעקבות זיהום חמור, לנסות עליה טיפול ניסיוני ביוני כסף אותו פיתח במסגרת עבודתו כמהנדס אלקטרוניקה. "בפן האנושי קשה שלא להבין ולכאוב את מצוקתם של המבקשים", ציינה השופטת, "אך אין בזה כדי להתיר את ידי הכבולות לחוק, ולאפשר את הטיפול"

בית המשפט דחה את הבשקה לטיפול, ארכיון (AP)

מהנדס אלקטרוניקה שעוסק בפיתוח טיפול חדיש המבוסס על יוני כסף פנה לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לקבל אישור לטפל באימו החולה בת ה-84 באמצעות הטיפול החדשני - בניסיון להציל את חייה. בית המשפט דחה את בקשתו וקבע: הניסוי לא אושר על ידי מנהל התרופות ולא על ידי ועדת הלסינקי ולכן לא ניתן לטפל באמצעותו באם החולה.

הקשישה מאושפזת בתרדמת בטיפול נמרץ לאחר ניתוח, היא מונשמת וסובלת מזיהום של חיידק אלים שאינו מגיב לטיפול הקונבנציונלי באנטיביוטיקה. אחד מבניה הגיש לבית המשפט בקשה בהולה בבקשה שיורה לבית החולים "בני ציון" בחיפה לאפשר לבצע באמו טיפול ניסיוני כדי להציל את חייה.

הבן הוא מהנדס אלקטרוניקה שעוסק בפיתוח טיפול חדיש המבוסס על יוני כסף לצורך הדברת זיהומים בעצמות, והוא פנה לבית החולים בבקשה לבצע את הטיפול הניסיוני באימו.

ההליך כולל החדרת שש אלקטרודות בהשתלה תת עורית, באמצעות הזרקה, שתחוברנה למקור זרם חיצוני המשחרר יוני כסף במשך 10 דקות, שלוש פעמים ביום, במשך 10 ימים. פעולה זו עשויה לדעתו לעזור לגוף להתגבר על הזיהום ולשמור על ריכוז נמוך של חיידקים. הבן טען כי ועדת הלסינקי של בי"ח מאיר נתנה אישור נקודתי לטפול ביוני כסף בשלושה מקרים של זיהום בעצמות וכן כי טיפל בעצמו בהצלחה.

לא ניתן לאכוף על רופאים מה שאוסר הדין

עמדת בית החולים היתה כי הטיפול איננו מוכר לעולם הרפואה ולא ניתן לאשרו כטיפול ניסיוני, כיוון שהוא לא נבחן בוועדת הלסינקי, אולם אם בית המשפט יורה על מתן הטיפול - ביה"ח לא יתנגד לכך.

השופטת הבהירה כי התקנות קובעות תנאים והוראות שיש לקיים כתנאי למתן אישור לניסוי רפואי בבני אדם על ידי מנהל משרד הבריאות , דבר המלמד שהתהליך אינו פשוט ובכל נקודות הצומת שבו - נתונה ההכרעה לרופאים, כאשר במסגרת שיקוליהם המקצועיים יביאו בחשבון את הסיכונים שניתן לחזות למול התועלת שאפשר לחזות.

"מדובר במרחב שיקול דעת רפואי מקצועי טהור, שאיננו נחלת בית המשפט ומנוסח התקנות לא עולה כי ניתן שיקול דעת לערכאה משפטית, לאכוף על רופאים מקצועיים, מה שנאסר עליהם בדין", לדברי בית המשפט.

"קשה שלא להבין ולכאוב את מצוקתם של המבקשים"

"מסגרת החוק הקיימת לא מאפשרת,לבית המשפט לקבוע ללא הכשרה רפואית כי ניתן לעשות שימוש בטיפול שמעולם לא נוסה כיעיל",  ציינה השופטת רבקה למלשטריך-לטר. "שכן טפול להדברת זיהום ברקמות רכות באמצעות יוני כסף לא נוסה מעולם גם לא לגבי ארנבים, אין לגביו מחקר מדעי, לא ידועות תוצאותיו, ולא ניתן להעריך בכלי בית המשפט את הסיכוי מול הסיכון".

עוד הוסיפה השופטת: "בפן האנושי - קשה שלא להבין ולכאוב את מצוקתם של המבקשים. הם סמוכים ובטוחים כי הטיפול הנסיוני יכול להיות ישועתם האחרונה של אימם. אינני יכולה לשלול את תחושתם או את תרומתו של הטיפול הנסיוני. יתכן גם כי ערכו של טיפול זה יוכח ביום מן הימים. אך אין בכל אלה כדי להתיר את ידי הכבולות לחוק, ולאפשר את הטיפול המבוקש".