הסעיף הסודי בהסכם החיסונים

בישראל כבר החלו לחסן נגד שפעת החזירים, אולם הסכם סודי עליו חתמה ישראל קובע כי במדינה ויתברר כי החיסונים אינם בטוחים, ישראל לא תתבע פיצויים מהיצרניות על נזק שייגרם. משרד הבריאות: המדנה היא זו שתפצה