אין מספיק עובדים, הקשישים משלמים

עבודה סיעודית היא עבודה קשה, לא רבים רוצים לעבוד בה וככל שתוחלת החיים עולה – כך עולה מספר המאושפזים במחלקות הסיעודיות בבתי האבות מבלי שיש מי שיטפל בהם. בתי האבות מבקשים להביא עובדים סיעודיים זרים, אך משרדי הממשלה מעבירים אותם מזה לזה. כך נראה המחדל