תחקיר העוף: מחדלים נוספים נחשפים

על אף ממצאי התחקיר המדאיגים שפורסמו בחדשות 2, הרופא האחראי על השחיטות במשרד החקלאות מוטרד דווקא מהגעת הדברים לתקשורת. "כל מה שאתם אומרים עלול להגיע לטלוויזיה", נשמע הרופא בכנס. בינתיים חומרים נוספים שתיעדו תחקירני ארגון אנונימוס למען בעלי החיים, מלמדים על הטיפול הלקוי בעופות עוד בטרם הגעתם למשחטות