חופשת לידה – לא לנשים בלבד

בעבר הרעיון של חופשת לידה לגברים נשמע מוזר, אבל כיום זה הופך למקובל יותר ויותר ובחלק ממדינות אירופה זה כבר קבוע בחוק. בישראל עוד אין הכרה רשמית בנושא, אבל כבר יש נסיונות לחוקק חוק בנושא. בקצה השני של העולם, אגב, יש גם מי שזוכים לחופשת לידה של שנה