דוח מתריע: רופאות ירוויחו פחות מעמיתיהן הרופאים

דוח של ההסתדרות הרפואית מציג תמונת מצב מטרידה באשר למצבן של הרופאות בישראל. למרות שתוך עשור הן יהיו הרוב, הדוח מעלה חשש כי הן ירוויחו פחות מעמיתיהן הגברים. בנוסף, מרבית הרופאות בוחרות התמחויות עם עומס עבודה נמוך יותר בשל הקושי לשלב את המקצוע עם המחויבות למשפחה