תיעוד: ביוב מהשטחים מוזרם לנחלים

בנחל באר שבע ובוואדי קלט שממזרח ירושלים כבר כמעט לא זורמים מים. את המים החליף ביוב שמגיע משטחי הרשות הפלסטינית. למרות המפגע הסביבתי החמור, משרדי הממשלה וגופי השמירה על הטבע מגלגלים את הטיפול אחד בין השני