שמנים או רזים מדי? לא יבטחו אתכם

חברות הביטוח מקשיחות את תנאי ההצטרפות אליהן ודוחות מבוטחים פוטנציאליים על רקע משקלם. עשרות נשים שביקשו לבטח את עצמן זכו ליחס מנוכר מצד החברות, רק משום שהן סובלות מתת-משקל או ממשקל עודף. החברות טוענות כי מדובר במקדם זהירות: "הכיסוי הביטוחי של אותן מצטרפות יהיה מוחרג במקרה של אירוע הנובע ממשקלן"

נשים רבות הפונות לחברות הביטוח ולקרנות הביטוח הפנסיוני, נדחות מדי יום על הסף רק משום שאינן עומדות בקריטריון המשקל שהגדירו החברות כתנאי לביטוח עמיתים. בדיקת חדשות 2 מגלה, כי נשים המוגדרות כבעלות משקל עודף או לחילופין בתת-משקל, זוכות לתשובה שלילית מצד חברות הביטוח, הרואות במשקלן רמז להפרעות אכילה ולפוטנציאל מחלתי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בין שאר הקריטריונים שקבעו חברות הביטוח כתנאי סף לצירוף מבוטחים חדשים, נקבע גם טווח משקל קשוח אשר נועד לשמש כאמצעי לניבוי נטייתם לחלות כתוצאה מעודף או מתת תזונה.

את הפרמטר הזה קובעות החברות באמצעות נוסחת מדד BMI, המאבחן את תקינות משקלו של אדם בהתבסס על גובהו ועל משקלו.

בתגובה לבקשת ביטוח של עוזרת בית שהעברנו לחברת "מנורה מבטחים", הוסבר לנו כי מאחר ומשקלה של המבוטחת חורג בקילוגרם אחד מהממוצע התקין – אין ביכולתה להצטרף לפוליסת ביטוח כמבוטחת מן המניין, והובהר כי ההסכם לא יכסה מקרי מחלה העלולים להיווצר כתוצאה מעודף או מתת-משקל.

"הגובה והמשקל הם לא פרמטר מספיק כדי לקבל החלטה לגבי הסיכון הביטוחי של מבוטח",
מסביר ד"ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות. "זו הסיבה שהם אינם פרמטר מספיק על מנת לקבל החלטה אם לקבל אותו או לא לקבל אותו לביטוח".

מחברת "מנורה מבטחים" נמסר בתגובה: "החברה פועלת בנאמנות עבור עמיתי הקרן ומפעילה קריטריונים שהוגדרו בהתייעצות עם טובי המומחים לפני סטנדרטים מקובלים. אחד מהקריטריונים הינו קריטריון ה-BMI אשר מגדיר בצורה אובייקטיבית עם העמית בתת-משקל או בעודף משקל. במקרה האמור, העמית רשאי להצטרף לקרן הפנסיה וכך נמסר גם על ידי נציג השירות, אך הכיסוי הביטוחי יהיה מוחרג במקרה של אירוע הנובע מתת-משקל. מי שמפסיד או מרוויח מתביעות של הביטוח הם מבוטחי הקרן עצמה, לכן מחובת החברה לפעול לשמירה על המבוטחים גם במחיר של אי צירוף או החרגה תוך אובדן הכנסות פוטנציאליות לחברה"