בתי החולים יתירו צריכת קנאביס

לנוכח ריבוי מתן ההיתרים לעישון קנאביס רפואי, החליט משרד הבריאות להגמיש את עמדתו בנושא ולאפשר למטופלים הצורכים את הסם באישור להמשיך וליטול אותו גם במהלך תקופת אשפוזם בבתי החולים בישראל. לצד הפתיחות, ישנן גם לא מעט מגבלות המוטלות על המשתמשים

עישון מריחואנה - גם בבתי החולים. ארכיון

בתי החולים בישראל יתירו מעתה למאושפזים המשתמשים במריחואנה רפואית באישור, להמשיך וליטול את הסם גם במהלך תקופת אשפוזם. במזכר פנימי שהפיץ משרד הבריאות לבתי החולים בנושא, הוסבר כי שינוי המדיניות בעניין נובע מריבוי ההיתרים לשימוש במריחואנה רפואית בקרב חולים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לאחר שעד כה נאלצו חולים הנוטלים מריחואנה רפואית באישור לחדול מהשימוש בסם במקרה של אשפוז בבית חולים, החליט משרד הבריאות להתיר למאושפזים הללו להמשיך ולצרוך את מוצרי הקנאביס גם במהלך תקופת אשפוזם, זאת לאור הריבוי במחזיקי האישורים לצריכת הסם.

במזכר שהפיץ משרד הבריאות לבתי החולים בנושא, פורטו המגבלות שבמסגרתן יוכלו המטופלים להמשיך ולצרוך את הסם. בין השאר הובהר כי מדיניות מערכת הבריאות הציבורית באשר להחזקת הסם לא השתנתה, ולפיכך בתי החולים לא יחזיקו או ינהלו מלאי של קנאביס רפואי לחלוקה. כמו כן, היתר המשך השימוש בסם עבור מטופל המחזיק במרשם יהיה כפוף אך ורק לרופא המטפל במחלקה שבה הוא מאושפז ובאישורו הבלעדי. במקרה שכזה, יתועד דבר השימוש במריחואנה הרפואית בתיק האשפוז של המטופל ויהיה עליו לדווח לצוות הרופאים על כל שינוי במצבו כתוצאה מהשימוש בחומר.

בעוד שחולים הנוטלים את הסם באמצעות טיפות מרוכזות יוכלו להמשיך ולצרוך אותו בתוך המחלקות, ייאלצו מי שמעשנים את הסם לעשות זאת באזור מבודד וייאסר אליהם לצרוך אותו בסביבת אנשים אחרים. במידה ולא יהיה ניתן לבודד את החולה לשם עישון הסם, ישקול בית החולים  אפשרות להעבירו לטיפול בטיפות עד לשחרורו מאשפוז.

גם באשר לאופן אחזקת הסם בתוך תחומי בית החולים חלים על המשתמשים בסם הגבלות מדוקדקות, שבכפוף להן ייאסר עליהם להחזיק את הסם במקום בעל גישה חופשית ולא מאובטחת, ובמקרים מסוימים ייאלץ המאושפז להפקיד את הסם בידיו של מורשה מטעמו שאינו קטין. אופן אספקת הסם למטופל יתבצע כרגיל, על ידי שליח מטעמו הרשאי לקבל לידיו את החומר מהגורמים המורשים.