צב 7: שיא במספר קיני צבים שאותרו בקישון

בבדיקה השנתית בנחל הקישון התגלו שבעה קינים ובהם צבים רכים - מספר שיא מאז החלו פעולות שיקום הנחל בשנת 2005. התגלית נחשבת למעודדת במיוחד לאחר בשנה שעברה לא התגלו כלל קיני צבים מסוג זה בקישון. צפו

שבעה קני צבים מסוג צב רך נמצאו במורד נחל קישון בסקר שעורכים מדי שנה ברשות נחל הקישון. הסקר נערך בשלושה מועדים בתקופת האביב והקיץ - עונת ההטלה והבקיעה של הצבים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בסך הכול אותר מספר שיא של שבעה קיני צבים, ונצפו גם מספר צבים רכים בוגרים. בעבר היה הצב הרך נפוץ הרבה יותר בנחל הקישון, ומאז שנת 2005 נעשים נסיונות להשיבו לשם. הנתונים שנמצאו השנה נחשבים להצלחה גדולה לאחר שבשנה שעברה לא אותר אפילו לא קן צבים אחד בנחל. למרות הנתון המעודד יחסית, שלושה מתוך שבעה קנים שהתגלו השנה היו טרופים.

צב רך שנמצא בקישון (רשות נחל הקישון)

ברשות נחל הקישון ציינו ש"כחלק משימור ושיקום המגוון הביולוגי בקישון המשתקם, ולאחר שיסתיים פרויקט ניקוי קרקעית הנחל וחיבור התוואי הנוסף - מתוכננת הקמה של מספר חוות הטלה ודגירה, לטובת התאוששות אוכלוסיית הצב הרך".

"הגידול המשמעותי במציאת מספר קנים של הצב הרך במרוצת השנים, מצביע בין היתר על השיפור הניכר באיכות מי הנחל וחזרת החיים למימיו וגדותיו", הסבירה מנכ"לית הרשות שרון נסים.