לילה לבן בביה"ח ברזילי

יעל אודם ליוותה את צוות בית החולים האמיץ, והחולים האמיצים לא פחות