דוח מבקר המדינה: מי תהום זוהמו בחומרי נפץ

על חוף הים, סמוך לבתי מגורים, זיהמה רפאל קרקע במשך עשרות שנים. לרשויות המדינה היא הגישה דוחות חלקיים או שגויים, סקירה מקיפה של הזיהומים בקרקע לא נעשתה עד היום והמשרד להגנת הסביבה ביחד עם רשות המים כשלו בתפקידם לפקח על רפאל. כתוצאה מהזיהום, המדינה מאבדת 2.8 מיליון קוב מים לשתייה מדי שנה

זיהום קרקע חמור (חדשות 2)

מבקר המדינה קובע כי כשל רב-מערכתי התרחש בטיפול בזיהום קרקע חמור בצפון הארץ: מפעל של חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, זיהם במשך שנים קרקע שממנה נשאבו מי תהום, ומסר למשרד הבריאות נתונים לא מלאים על סילוק השפכים. במקביל, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה נכשלו בתפקידם בעת שהיו אמורים לפקח על רפאל. התוצאה: המשק מאבד כל שנה כמות גדולה של מי שתייה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בידי רפאל עומד שטח גדול, כ-7,000 דונם, על חוף הים שבין קרית מוצקין לעכו. עד שנות ה-70 מקורות שאבה כמות מים גדולה במקום, עד שנאלצה לסגור את הקידוחים בשנות ה-90 בשל זיהום במי התהום שגרמה עם השנים רפאל. רפאל מצידה טוענת כי יש לה "תרומה חלקית בלבד" להימצאות זיהומים במים, וכי הקידוחים הופסקו בעיקר עקב המלחה.

מי שאמור לפקח על איתור הזיהומים וטיפול בקרקע מזוהמת הם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים של משרד התשתיות. כשרשויות אלה הורו לרפאל לערוך סקר שיבחן את זיהום הקרקע במקום, רפאל צירפה חוות דעת שטענה כי למכון שפעל במקום הייתה "תרומה חלקית בלבד" למגוון הזיהומים בקרקע ובמי התהום. כלומר, גם לפי דוח של רפאל עצמה, היא הייתה אחראית, לפחות באופן חלקי, לזיהום.

המשרד להגנת הסביבה ורשות המים כשלו בתפקידם

ב-2010 נציגים של המשרד להגנת הסביבה ערכו סיור במקום, שהוביל לחשד כבד של זיהום מי תהום בחומרי נפץ ובחומרים מסוכנים אחרים. למרות הממצאים, לא רשות המים ולא המשרד להגנת הסביבה כפו בזמן על רפאל לבחון את זיהום הקרקע. המבקר קובע כי שתי הרשויות כשלו במשך שנים רבות באיתור ובטיפול בזיהומי הקרקע והמים ולא אכפו את סמכותן על רפאל.

משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח השימוש של רפאל לאורך שנים בחומרים מזהמים ונוכח סגירת קידוחי המים במקום בראשית שנות ה-90 והימצאות זיהומים בהם, ראוי היה שרשות המים והמשרד להגנת הסביבה יפעלו בנחישות כבר כדי ללמוד על פוטנציאל הזיהומים שבפעילותה. הדרישות של המשרד להגנת הסביבה ושל רשות המים מרפאל לבצע סקר היסטורי ניתנו רק בשנת 2010, שנים רבות לאחר גילוי הזיהומים במי התהום. נכון לדצמבר 2013, טרם אושרה תכנית לסקירה מקיפה של המקום ולכן עדיין אין תכנית לניקוי המקום.

רפאל זיהמה עשרות מוקדים והפרה חוקים ותקנות

המבקר כותב כי היה מצופה מרפאל ליזום את הפעילות הנדרשת לבדיקת הזיהום ולקבוע תכנית לטיפול בו - למרות היעדר פעילות אכיפה על ידי הממשלה. כשהגישה רפאל למדינה סקר שפכים ב-2005, בהוראת המדינה, הסקר היה לא מדויק וכלל עובדות לא נכונות, ובכך הפרה את רישיון העסק שלה. דרישה של המשרד להגנת הסביבה להצגת סקר מעודכן בשנת 2010 לא בוצעה על ידי רפאל בזמן, והוגשה באיחור של שנתיים.

מבקר המדינה יוסף שפירא (חדשות 2)
המבקר מוסיף כי במשך שנים רבות, עד סוף 2010, רפאל זיהמה את מי התהום במי שפכים מזוהמים בניגוד לחוק. היא גם הפרה את תקנות רשות המים במשך לא פחות מ-17 שנים. בפעולותיה, גרמה רפאל לזיהום משמעותי במי התהום. רפאל גם המטירה מי קולחין מזוהמים שלא עומדים בתקן משרד הבריאות, שמצידו לא אכף את סמכותו למרות שהחברה הפרה את רישיון העסק שלה.

דגימת קרקע שנלקחה כבר ב-2010 עדיין לא הגיעה למשרד להגנת הסביבה: "העיכוב אינו סביר ואין לקבלו", כותב המבקר ומוסיף שרפאל בפעולותיה זיהמה בעשרות מוקדים שונים את השטח ועברה על חוקים ותקנות וגם הפרה את רישיון העסק שלה.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "מערכת הביטחון אישרה, זה מכבר, בהיבט הביטחוני מעבדה מורשית אשר תוסמך לבצע בדיקות ודגימות עבור כל הגורמים הרלוונטיים, ובהם רשות המים, והמשרד להגנת הסביבה".

תגובת חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ: "במרוצת השנים ובמסגרת בדיקות שנערכו, עלה חשד למספר מוקדי זיהום נקודתיים שמיד עם מציאתם התחילה החברה בסדרת פעילויות מרוכזות לטיפול והסדרת הנושא, תוך יידוע ומעורבות הרשויות הרלבנטיות. חשוב לציין כי על פי מיטב ידיעתנו, אין בממצאים המפורסמים בכדי להוות סיכון לעובדי החברה או לציבור הרחב. חברת רפאל מבקשת להדגיש כי נושא טיפוח, שמירה והגנה על הסביבה, מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממדיניות החברה ומפעילותה, וכפועל יוצא מזה היא משקיעה משאבים רבים בקידומו, תוך למידה ועמידה גם בתקנים בינלאומיים. רפאל תמשיך לעשות כל שנדרש על מנת לעמוד בדרישות המתבקשות על ידי הרשויות והגופים המוסמכים לכך".