משרד הבריאות על חיסון הפוליו: "אין חשש משיבוש אורח החיים"

על רקע דאגתם של הורים לילדים "מדוכאי חיסון" ממגע עם כאלה שחוסנו נגד פוליו בנגיף החי-המוחלש, מפרסם משרד הבריאות שורה של הנחיות להתנהלות לכל אותם חולים הסובלים מליקוייים שונים. במשרד החינוך שוקלים כמה צעדים להתמודדות עם הנגיף לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא: למידה באמצעות מחשב ושיעורים פרטניים

משרד הבריאות מפרסם הערב (ב') קובץ הנחיות לגבי לכל אותם חולים הסובלים מליקוי במערכת החיסון ומדגישים: אין חשש משיבוש אורח החיים הקבוע והרגיל של האוכלוסייה בתקופת מבצע החיסון. ההבהרות באות על רקע החשש של הורים למדוכאי חיסון  מפני הידבקות ילדיהם בפוליו כתוצאה ממגע עם ילדים שחוסנו בנגיף החי-מוחלש.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לשם זהירות מונעת, ההנחיות הן שלא לחסן בחיסון החי-המוחלש את הילד במידה וקרוב משפחה שמתגורר עמו באותו בית - סובל מדיכוי חיסוני בתקופה המוגדרת של דיכוי חיסוני. המשרד מדגיש כי "מי שסבל בעבר מדיכוי חיסוני אינו נחשב ל'מדוכא חיסון' כיום", וכי "אחיות טיפות חלב תודרכו לבצע תשאול ולאתר ילדים בקבוצה זו ולהימנע מחיסונם".

הנחיות להתנהגות של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני

על פי משרד הבריאות, את הסובלים מדיכוי חיסוני ניתן לחלק ל-3 קבוצות: האחת - קבוצה שבה נכללים רוב הילדים והמבוגרים עם דיכוי חיסוני שאינם מצויים בסיכון יתר כתוצאה מחשיפה אפשרית לחיסון החי-המוחלש. השנייה - ילדים או מבוגרים לאחר השתלת מח עצם או חולים בלוקמיה פעילה או מחלת סרטן ומטופלים בכימותרפיה לתקופה של עד 6 חודשים מתום הטיפול.

הקבוצה השלישית - חולים עם חסר גאמא גלובולין בדם, או תת גאמא גלובולין משמעותית שנחשבים למדוכאי חיסון, גם אם מקבלים טיפול קבוע ב- IVIG. בכל מקרה של ספק לגבי חומרת הדיכוי החיסוני יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

ההנחיות לכל שלוש הקבוצות, ובמיוחד לקבוצות 2 ו-3: להימנע ממגע עם הפרשות (צואה, רוק) של ילדים שקיבלו את החיסון החי-מוחלש לתקופה של עד 6 שבועות ממועד קבלת החיסון. בנוסף, יש להקפיד ביתר שאת על רחיצת ידיים (לפני מגע עם אוכל, לאחר יציאה מהשירותים והחלפת חיתולים) כפי שמומלץ לכלל הציבור.

ניתן לערוך ארוחות חג וללכת לבית הספר - תוך הקפדה על ההנחיות

שולחת מסר מרגיע. השרה גרמן (חדשות 2)
משרד הבריאות מדגיש כי בשל העובדה שהחיסון החי-המחולש אינו מועבר באמצעות אוויר, מים או מזון ,אין מניעה ללכת למסעדות, ואין כל סיבה שלא לקיים ארוחות חג משפחתיות. טיפול בכלור משמיד את החיסון החי-מוחלש ולכן אין מניעה מלרחוץ בבריכות שחיה המאושרות על ידי משרד הבריאות.

בנוסף, אין מניעה שילדים עם דיכוי חיסוני ישתתפו במסגרות חינוכיות (גנים ובתי ספר) במידה שהם קיבלו בעברם לפחות 3 מנות של חיסון מומת, למעט ילדים מהקבוצה השלישית אשר לא ניתן לשלוח לבתי ספר וגני ילדים בתקופת מבצע החיסון ועד 6 שבועות אחרי סיומו. אין מניעה שגננות, מורות ומטפלות עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרן, תוך הקפדה על ההנחיות שפורטו לעיל. כמו כן, אין מניעה שאנשי צוות רפואי עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרם - גם כן תוך הקפדה על ההנחיות.

במשרד החינוך שוקלים בימים אלה כיצד להתמודד עם נגיף הפוליו עם חידוש שנת הלימודים בשבוע הבא. במשרד נשקלת שורת צעדים לטיפול ילדים מוחלשי חיסון שעלולים להידבק בפוליו מילדים שחוסנו בנגיף המוחלש: למידה מהבית באמצעות מחשב של החומר הנלמד או תגבור פרטני של המורים אחרי שעות הלימודים. מורים מוחלשי חיסון יוחלפו במורים אחרים.