משרד החקלאות: כלביות יכללו תאים מוגנים משמש וגשם, אמצעי חימום בחורף וחצר למשחק עבור בעלי החיים

גם חומי ומיצי דורשים צדק חברתי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות עושים סדר בכלביות הרשויות המקומיות, וקובעים לראשונה תנאי מינימום ותנאים מומלצים להולכים על ארבע. על פי הנוהל יכללו הכלביות תאים מוגנים משמש וגשם, אמצעי חימום בחורף וחצר למשחק עבור בעלי החיים

כלבייה באשקלון (נירית צפורי-ברקי)

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות קובעים לראשונה תנאים מחייבים ומינימליים לכלביות ברחבי הארץ.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

על פי נוהל שהושלם בימים אלה במשרד, כל רשות מקומית בישראל חייבת להקים בתחומה כלבייה רשותית או לפחות להתקשר בהסכם מחייב לקבלת שירותים מכלבייה רשותית הנמצאת בתחום רשות אחרת. כל כלבייה, מדגישים במשרד החקלאות, תוכר ככלביית רשות רק לאחר ביקור ואישור של נציג המשרד במקום, ולאחר שבחן שכל התנאים המפורטים נמצאים במקום.

אז מה צריכה לכלול כלביית רשות? הכלבייה צריכה לעמוד בדרישות חוק צער בעלי חיים, כך שאחזקת בעלי חיים בה לא תגרום להם נזק או סבל כלשהם. בנוסף, מציינים במשרד החקלאות כי הכלבייה צריכה לקלוט בעלי חיים בהתאם לגודלה, כך שהצפיפות במקום לא תגרום להתעללות בבעלי החיים המוחזקים.

הרופא הווטרינר העירוני האחראי או רופא וטרינר עירוני מטעמו יגיע לכלבייה לצורך בדיקת בעלי החיים המוחזקים בה לפחות פעם ביום. בסופי שבוע וחגים אדם בעל ידע מתאים יגיע לכלבייה כדי לטפל בבעלי החיים שבה. בנוסף, בכלבייה הרשותית ינוהל רישום יומי לגבי כל בעל חיים המוחזק בה, כל עובד בכלבייה ידווח באופן מיידי לרופא הווטרינר האחראי על כל סימן או ממצא חריג הנוגע להתנהגותו, בריאותו ומצבו של בעל חיים המוחזק בכלבייה.

עוד נקבע על פי הנוהל כי שטח הכלבייה יכלול שני מבנים ובהם תאים, כאשר אחד מהמבנים מיועד להחזקת כלבים והשני מיועד להחזקת חתולים או לחלופין מבנה אחד עם אזור נפרד לחתולים, באופן שאין קשר עין בין הכלבים לחתולים וחצר, המאפשרת שחרור הכלבים למשחק ושעשוע.

מי לא יוכל לעבוד בכלבייה?

בנוסף יהיו תאי בעלי החיים מקורים באופן המגן מפני גשם ושמש, ויכללו אמצעי חימום שניתן להפעיל בחורף. רצפת התא וקירותיו יהיו בנויים מחומרים קשיחים שאינם ניתנים ללעיסה, אינם סופגים מים וניתנים לניקוי ולחיטוי בנקל. רצפת התא תהיה בעלת שיפוע המאפשר ניקוז מי השטיפה וההפרשות שבכלוב לתעלת ניקוז, כך שבעל החיים לא יאלץ לשבת בהפרשותיו.

"בתאים יהיו דרגשים במספר ובשטח המספיקים למנוחה לכל בעלי החיים שבכלוב בו זמנית. על הדרגשים להיות מוגבהים מהקרקע, ואם עשויים מבטון או ממתכת גם לכלול בידוד טרמי. בתאי החתולים יהיה ארגז לעשיית צרכים עם חול חתולים, בהתאם למספר החתולים שבכלוב", קובעים השירותים הווטרינרים.

מי לא יוכל לעבוד בכלבייה? מי שהורשע בעבירה על חוק צער בעל חיים. הנוהל אף מסדיר את העסקת העובדים בכלביות, על פיו לא יועסק עובד בכלבייה או בלכידת כלבים עבור הרשות אם גילו נמוך מ- 18 שנה או אם הורשע או הוטל עליו קנס בעבירות על פי חוק צער בעלי חיים במהלך 7 השנים שקדמו להעסקתו.

על הכלבייה, מודיעים במשרד הבריאות, גם לנהוג במדיניות המעודדת אימוץ בעלי חיים שבתחומה - כלבייה רשותית תהיה פתוחה וזמינה לאימוץ, לביקורים ולמסירת מידע לפונים, בהיקף שלא יפחת ממחצית משעות הפעילות של הכלבייה. הכלביות המאושרות יתפרסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות, כך שהציבור ידע אילו הן הכלביות המאושרות, וכיצד ניתן לפנות אליהן.

"ביקורות בכלביות נעשות על ידנו באופן שוטף כאשר בשנים האחרונות התייחסנו לטיוטת הנוהל כקווים מנחים. הנוהל יקל על ביצוע הביקורות, ויאפשר להגביר אכיפה מול אותן כלביות שאינן עומדות בתנאיו", אומרת ד"ר דגנית בן-דב, הממונה על פי חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות.

"אנו מברכים על כך שסוף סוף, לאחר שנים רבות, התעשת משרד החקלאות ואישר את הנוהל הזה, שתנו לחיות לחיות הייתה שותפה בגיבושו, ביחד עם ארגון הווטרינרים הרשותיים", אומרים בעמותת תנו לחיות לחיות. "אנו מצרים על כך שכמו במקרים רבים בעבר שקשורים למשרד החקלאות, אישור הנוהל התרחש רק לאחר שאיימנו לפנות לבג"צ אם הנוהל לא יאושר ויפורסם. לצערנו, כלביות עירוניות רבות בישראל לא רק שלא עומדות בתנאים שנקבעו בנוהל, אלא לא עומדות אף בהוראות החוק והתקנות שקיימים כבר שנים רבות, ומשרד החקלאות לא עושה כמעט כלום כדי לשנות את המצב הזה ולאכוף את החוק. יפה שמשרד החקלאות מתהדר בפרסום הנוהל, צעד חשוב (ומתבקש) לכשעצמו, אולם המבחן האמיתי הוא מבחן האכיפה, בו תיבחן השאלה האם משרד החקלאות אכן מגן על בעלי החיים, או שהוא ממשיך במנהגו להתעלם מהמצב הקשה של כלביות עירוניות רבות".