בדיקת משרד הבריאות: עלייה בהיקף ביטוח הבריאות המשלים

יותר ישראלים ביטחו את עצמם בתוכניות שירותי הבריאות הנוספים בשנת 2011 בישראל - כך עולה מדוח שמפרסם הערב משרד הבריאות. מהנתונים עולה עוד כי קיים פער משמעותי בין משפר המבוטחים במגזר הערבי לבין המבוטחים בכלל האוכלוסייה. ההוצאות המרכזיות: ניתוחים ובחירת מנתח, ייעוץ ושירותי היריון ולידה

דוח לסיכום שירותי הבריאות הנוספים (חדשות 2)

מבוטחים יותר: משרד הבריאות מפרסם הערב דוח מסכם על פעילות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) של קופות החולים לשנת 2011. על פי הדוח עלה השנה היקף המבוטחים בתוכניות השב"ן של קופות החולים ב-2% לעומת השנה שעברה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

אחד הנתונים המרכזיים עליהם מצביע הדוח של מרכז הבריאות הוא פערים חברתיים במגזר הערבי. שיעור המבוטחים בשב"ן בקרב המגזר הערבי עומד על 40% בלבד, לעומת כ-73% מהשיעור בכלל האוכלוסייה.

מסוף שנת 2002 ועד סוף שנת 2011 חל גידול עקבי בהצטרפות מבוטחים לתוכניות השב"ן, הכוללות בין היתר ניתוחים ובחירת מנתח, ייעוץ וקבלת חוות דעת שנייה ואף שירותי היריון ולידה שאינם נכללים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי. כ-5.5 מיליון בני אדם בישראל מבוטחים במסגרת השב"ן בארבע קופות החולים.

ההוצאה המרכזית: בחירת מנתח

קופת חולים כללית (חדשות 2)
42% מסך ההוצאות במסגרת תוכניות השב"ן הולכות לניתוחים ולבחירת מנתח - כ-1.1 מיליארד שקלים. הדוח מציין כי חל גידול הולך וגובר בשימוש בכיסוי זה ובהוצאות בגינו במסגרת השב"ן. העלות למבוטח בכיסוי זה לשנת 2011 הייתה כ-147 ש"ח בכללית, כ-263 ש"ח במכבי, כ-233 ש"ח במאוחדת וכ-180 ש"ח בלאומית.

13% מסך ההוצאות במסגרת השב"ן הלכו לייעוץ (חוות דעת שנייה), עם הוצאות של כ-343 מיליון שקלים. מבוטחי כללית שילמו בממוצע 76 ש"ח על שירות זה, במכבי שילמו כ-42 ש"ח, במאוחדת כ-52 ש"ח ובלאומית כ-42.

10% מסך ההוצאות הלכו לתחום ההיריון והלידה, עם הוצאות בגובה של כ-268 שקלים. בקופ"ח כללית שילמו המבוטחים סכום ממוצע של 39 ש"ח על שירות זה, במכבי 69, במאוחדת 35 ובלאומית 42.

מכבי: שנה שלישית ברצף של גירעון

שירותי בריאות כללית סיימה את שנת 2011 בעודף של כ-197 מיליון שקלים, לעומת עודף של 128 שקלים בשנת 2010. מאוחדת סיימה עם עודף של כ-17 מיליון שקלים (לעומת 9 ב-2010), לאומית סיימה עם עודף של כ-8 מיליון שקלים (לעומת 11 ב-2010) ורק מכבי שירותי בריאות סיימה את שנת 2011 בגירעון של כ-60 מיליון שקלים (לעומת גירעון של 21 מיליון שקלים ב-2010).

הדוח של משרד הבריאות כולל גם נתונים על שיעור העלויות הרפואיות מסך ההכנסות למבוטח בשנת 2011 ומהן עולה כי במסגרת שירות כללית מושלם עמדו העלויות על 89% מסך ההכנסות ובמסגרת כללית פלטינום עמדו העלויות על 59%.

קופת חולים מאוחדת (חדשות 2)
במכבי (שסובלת כאמור מגירעון זו השנה השלישית) עמדו העלויות על 91% במסגרת שירות מגן כסף ו-95% במגן זהב. בקופ"ח מאוחדת עמדו העלויות על 89% במסגרת שירות מאוחדת עדיף ועל 44% בשירות מאוחדת שיא. בקופ"ח לאומית עמדו העלויות על 70% בשירות לאומית כסף ו-69% בלאומית זהב.