"זיהום אוויר מקצר לנו שנתיים מהחיים"

דוח מיוחד שפרסמה המחלקה הסביבתית של האיחוד האירופי מגלה כי זיהום האוויר עשוי להפחית את תוחלת החיים של בני האדם בשנתיים. הדוח פורסם לקראת פרסום תקנות מחמירות לפליטת חומרים מסוכנים באירופה. על פי הדוח, לונדון היא הבירה האירופית בה האוויר באיכות הירודה ביותר

דוח: אוויר מזוהם מפחית בשנתיים מתוחלת הח (רויטרס)

זיהום האוויר עשוי להפחית את תוחלת החיים בכמעט שנתיים - כך עולה מדוח מיוחד שפרסמה המחלקה הסביבתית של האיחוד האירופי. הדוח מגלה כי תוחלת החיים של בני אדם החיים באזורים בהם נמדדה רמה גבוהה של זיהום אוויר באירופה, קצרה בשנתיים מן הממוצע.

מן הדוח שפרסמה היחידה הסביבתית עולה כי תקנות חדשות שנכנסו לתוקף במדינות האיחוד, אכן מצליחות להפחית את רמת זיהום האוויר ביבשת. אך למרות הנתונים הללו, ממסקנות הדוח עולה כי בדגימות אוויר שונות שנאספו ברחבי אירופה נמצאו כמויות גבוהות של חלקיקים מיקרוסקופים העשויים להביא לתחלואה בסרטן הריאות ובמחלות לב.

על אף שצוין כי זיהום אוויר עשוי להביא להפחתה של כ-8 חודשים בתוחלת חייהם של בני אדם המתגוררים באזורים המזוהמים, לדוח צורף מחקר נוסף ובלתי תלוי המראה בבירור כי הפחתת כמות החלקיקים המיקרוסקופיים הגורמים לתחלואה מביאה למעשה להארכה בתוחלת החיים בשיעור של 22 חודשים באזורים שונים באירופה.

לונדון: "המזוהמות בבירות אירופה"

במחקר לא צויינו המדינות שבהם חלה העלייה בתוחלת החיים, כתוצאה מהפחתת רמת הזיהום. עם זאת, במחקר צוין כי במדינות מזרח אירופה ובהן פולין, נמצאה כמות גבוהה של החלקיקים באוויר. במסגרת הדוח, הוכתרה לונדון, בירת בריטניה, לעיר בה זיהום האוויר הוא הגבוה ביותר מבין כלל הבירות האירופאיות.

תוצאות המחקר, באו על רקע כוונת המחלקה הסביבתית של האיחוד האירופי, להחיל תקנות נוספות שיגבילו את היקף פליטת הגזים והחומרים המסוכנים מארובות מדינות האיחוד. "ממצאי הדוח הם בגדר נורת אזהרה לכולנו", הסבירה הנציבה הסביבתית של האיחוד, ג'אנז פוטוקניק. "הדבר מלמד על החשיבות שיש לייחס לסביבה ולבריאות של כולנו", אמרה פוטוקניק.