עלייה בהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב

נתונים מעודדים ממערכת החינוך: מהבחינה השנתית שנערכה לתלמידי כיתות ב', ה ו-ח' עולה כי נמשכת העלייה בהישגים הפדגוגיים של התלמידים - בהשוואה למדינות אחרות. לראשונה נרשמה עלייה בהישגים בכל נושאי הליבה בבחינה – מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ועברית

הישגים לתלמידים בבחינות המיצ"ב: שר החינוך גדעון סער הציג הבוקר את תוצאות הבחינות המיוחדות שנערכו לתלמידי כיתות ב', ה ו-ח', המודדות את הישגיהם הפדגוגיים של התלמידים - גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

במהלך תדרוך העיתונאים שערך שר החינוך, הוצגו הנתונים הרשמיים של משרד החינוך - ומהם עולה כי מגמת השיפור בהישגי התלמידים נמשכת. לראשונה נרשמה עלייה בהישגים בכל נושאי הליבה בבחינה - מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ועברית, הן בקרב דוברי העברית והן בקרב דוברי הערבית. עוד עולה מתוצאות הבחינה כי קיים צמצום משמעותי בפערים בין דוברי העברית והערבית.

בבחינה נבחנו 117,130 תלמידים ב-4,352 כיתות. בין תלמידי כיתות ה נרשמו השנה ההישגים הטובים ביותר בחמש השנים האחרונות בתחום המדע וטכנולוגיה (537 של דוברי העברית ו-519 של דוברי הערבית - מול נתונים נמוכים יותר בשנים האחרונות); כך גם בין תלמידי כיתות ח' - בשני המגזרים.

נתונים זהים נרשמו גם בתחומי האנגלית, העברית והמתמטיקה - כשתלמידי כיתות ה ו-ח', בשני המגזרים, רושמים את הנתונים הגבוהים ביותר בחמש השנים האחרונות. בבחינה האחרונה נשמר גם הפער הקטן בהישגים בין בנים לבנות בקרב כלל הנבחנים.

המטרה: לספק תמונה מקיפה על ההישגים החינוכיים

בחינת המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) נערכה בקרב תלמידי כיתות ה' ו-ח' במקצועות מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה, ושפת-אם וכן בכיתה ב' בשפת-אם.

במשרד החינוך טוענים כי מטרת הבחינה היא לספק תמונה מקיפה על ההישגים החינוכיים בבית הספר בהשוואה לנורמות ארציות, ונתונים על הטמעת תוכנית הלימודים והישגי התלמידים גם בחלוקה למגזרים שונים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת