התקנות החדשות בבתי הספר: אזורים מוגבלים לשימוש בסלולרי

עם פתיחת שנת הלימודים מפרסם משרד החינוך הנחיות חדשות המגבילות שימוש של תלמידים במכשירים סלולריים. ההנחיות חוברו עקב פנייתם של עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און, ולפיהן תלמידים יוכלו לדבר במנכשיר הנייד רק באזורים המוקצים לכך

אסור לדבר בשעות הלימודים: הנחיות חדשות שמפרסם היום משרד החינוך מגבילות באופן משמעותי את השימוש בטלפון הנייד בקרב תלמידים בשטח בית הספר.

לפי ההנחיות החדשות, על התלמידים להימנע מדיבור במכשיר הסלולרי בשטח בית הספר ובמידת הצורך - להשתמש בהודעות טקסט או באוזניות. כמו כן, על מנת לשוחח בטלפון הנייד, ייאלצו התלמידים לגשת לאזור מיוחד שיוקצה לשם כך בבית הספר.

ההנחיות החדשות שקובע משרד החינוך בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים חוברו עקב פנייתם של עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און לשר החינוך גדעון סער בחודש מאי האחרון. במסמך שהוגש, הפצירו עורכי הדין בשר סער לפעול כנגד השימוש הנפוץ של תלמידים בסלולרי בשטח בית הספר, שמתחיל בקרב התלמידים כבר מכיתה א'.

פרופסור סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמילוגיה של סרטן ושל קרינ ה מכון גרטנר תל השומר ונציגת משרד הבריאות, הסבירה לחדשות 2 כי "אנחנו המלצו שישקלו מאיזה גיל להשתמש בטלפונים ניידים, אבל אנחנו לא יכולים לאסור את השימוש באופן גרוף ולגרום למצב שבו זה גזרה". היא הוסיפה: "אנחנו ממליצים על שימוש מושכל אבל אנחנו לא חושבים שצריך לאסור על השימוש".

ילדים ובני נוער פגיעים יותר לנזקי קרינת הסלולר

"קיים חשש לעלייה בסיכון לפיתוח גידולים ממאירים עקב שימוש בסלולרי, וילדים ובני נוער פגיעים יותר לנזקי הקרינה האלקטרומגנטית", הסבירו כהן ובר-און תוך הצגת המלצות ועדת האיחוד האירופי לצמצום חשיפת ילדים ומתבגרים לקרינה של המכשירים הניידים. "למרות שהוגשו שתי הצעות חוק למניעת השימוש בטלפון נייד, במטרה להגן על בריאות התלמידים, טרם נפתרה סוגיה בעייתית זו", כתבו עורכי הדין והוסיפו: "והרי בדיני נפשות של ילדינו הרכים עסקינן, ולכן יפה לפעול שעה אחת קודם".

בנוסף הסבירו כהן ובר-און כי קיימת סכנה גם עבור תלמידים שאינם משתמשים במכשיר סלולרי. "העובדה שילדים מסויימים בוחרים שלא לעשות שימוש בטלפון נייד - אין בה כדי להגן עליהם מפני קרינה הפוגעת בהם חרף היותם 'פאסיביים' וזאת מנמקים עורכי הדין, "בשל שימוש שעושים ילדים אחרים במכשירי טלפונים סלולריים בשטח בית הספר".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת