מורים ובתי ספר מצטיינים ייזכו לתגמול כספי

הסכם חדש שהתגבש לאחרונה קובע כי מורים ובתי ספר מובילים ייזכו לתוספת שכר בגובה אלפי שקלים. המתנגדים טוענים כי הדבר יביא לתחרות בתוך חדרי המורים, במקום לעודד עבודת צוות. משרד החינוך: זו הדרך לעודד מצויינות

יתנו - יקבלו, יתנו ויצטיינו - יקבלו עוד יותר: לפי פרטי ההסכם החדש שהתגבש בין משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המורים - ייזכו מורים מצטיינים לתגמול כספי על כך. לפי הפרטים, יקבלו 15% מהמורים המצטיינים בכל בית ספר מענק חד-פעמי של 5,500 שקלים.

באשר לבתי הספר שיוגדרו כמצטיינים, ב-40% מהם יינתן מענק לכל המורים בסכום שבין 3,000 שקלים ל"מצטיינים פחות" - ועד ל-8,000 שקלים לאלו שייבחרו למוסדות המצטיינים ביותר. עובדת היותו של בית ספר ברשימת ה"מצטיינים" לא תפגע בתגמול שישולם למורים הטובים ביותר, והם יוכלו לזכות ב"מענק כפול".

כדי לסתור את הטענה כאילו תהפוך המדיניות החדשה את בתי הספר ל"בתי חרושת לציונים", השיבו במשרד החינוך כי קביעת היותו של מורה או מוסד כ"מצטיין" לא תיקבע לפי המספרים בלבד - אלא גם לפי "מדדים ערכיים וחברתיים", דוגמת מניעת נשירה ממערכת החינוך, ששקלול כולם הוא שיביא להכרעה באשר למוסדות ולמורים שיסווגו כטובים ביותר.

המתנגדים: זריקת מרץ לתחרות, במקום לעבודת צוות

מתנגדי התכנית טענו כי המדיניות החדשה עלול ליצור תחרות בתוככי חדרי המורים ומאבקים פנים בית-ספריים, במקום לעודד עבודת צוות פוריה. עוד הוטחה ביקורת שלפיה ילך, הלכה למעשה, מירב התקציב שהוקצה לנושא לבתי ספר שנחשבים לחזקים ממילא.

במשרד החינוך השיבו כי יש לברך על כל תוספת לטובת המורים, ותמכו בכך שהמדיניות החדשה היא אכן הדרך לעודד הצטיינות - בדיוק כפי שנוהגים כלפי עובדי מגזרים אחרים במשק הישראלי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת