עלייה בהוצאות משפחה על חינוך

מנתוני ביטוח לאומי עולה סיבה נוספת לרקע של המחאות הציבוריות: ההוצאה של משפחה על חינוך עלתה בעשור האחרון ב-50%