פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה - מועד ב'

צוות מורי המתמטיקה של ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי" פתרו עבורכם את בחינת הבגרות במתמטיקה. לפניכם הצעת פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה - מועד ב'

 

3 יח"ל - שאלון 001

שאלה 1

א': 15 שקלים

ב': 75 שקלים

ג': 625 ק"מ

שאלה 2

א. ארבע פעמים

ב. בין 8 ל-12

ג. 11 ס"מ

ד. 3 ס"מ

שאלה 3

א. ראו בטבלה למעלה

ב. 8

ג. 3

ד. 12 ס"מ

שאלה 4

א. 9.4 ס"מ

ב. 14.62 ס"מ

ג. 68.17 ס"מ

שאלה 5

א. 30 תלמידים

ב. 8 תלמידים

ג. 13.33%

שאלה 6

א. 0,1,2,3,4,5

ב. ראו בטבלה למעלה

ג. P=1/6

ד1. הפרש 1

ד2. P=10/36

3 יח"ל - שאלון 801

שאלה 1

א': 15 שקלים

ב': 75 שקלים

ג': 625 ק"מ

שאלה 2

א. ישר 1 גלי, ישר 2 רמי

ב. גרף מספר 1

ג. גרף מספר 4

ד. גרף מספר 3

שאלה 3

א. ראו בטבלה למעלה

ב. 8

ג. 3

ד. 12 ס"מ

שאלה 4

א. DC=11.832, BC=7.41

ב. היקף המלבן הוא 38.56 ס"מ

ג. שטח המלבן הוא 87.97 סמ"ר

ד. 64 מעלות

שאלה 5

א. 25 תלמידים

ב. 7.92

ג. החציון 8, השכיח 9

ד. P=16/25, 0.64

שאלה 6

א. 0,1,2,3,4,5

ב. ראו בטבלה למעלה

ג. P=1/6

ד1. הפרש 1

ד2. P=10/36

א. 9.4 ס"מ

ב. 14.62 ס"מ

ג. 68.17 ס"מ

3 יח"ל - שאלון 002

שאלה 1

א. ראו בטבלה למעלה

ב. X בין 1 ל-5

שאלה 2

א. 2 נכון. מאחר ו-10% היא מכמות גדולה יותר.
ב. 1158 ק"ג.
ג. 567.7 ק"ג.

שאלה 3

א. 16 ס"מ
ב. 106.28 מעלות
ג. 96 סמ"ר

שאלה 4

א. 15.62 ס"מ
ב. 12.204 ס"מ
ג. 776.976 סמ"ר

שאלה 5

א. 9/25
ב. 51/100
ג. 49/100

שאלה 6

א. X גג (ממוצע)=72
ב. p=0.02
ג. 76588 תלמידים
ד. 88

 3 יח"ל - שאלון 802

שאלה 1

א. תשובה בגרף למעלה

ב. 15 סמ"ר

שאלה 2

סעיף א:

ריבוע ראשון: 8 ס"מ

ריבוע שני: 20 ס"מ

ריבוע שלישי: 32 ס"מ

ריבוע רביעי: 44 ס"מ

ב. 296 ס"מ

ג. 5460

ד. כן, במקום השביעי

שאלה 3

א. 16 ס"מ
ב. 106.28 מעלות
ג. 96 סמ"ר

שאלה 4

א. 15.62 ס"מ
ב. 12.204 ס"מ
ג. 776.976 סמ"ר

שאלה 5

א. 9/25
ב. 51/100
ג. 49/100

שאלה 6

א. X גג (ממוצע)=72
ב. p=0.02
ג. 76588 תלמידים
ד. 88

שאלון משותף לשלוש וארבע יח"ל - 003

שאלה 1

א. V=90 קמ"ש

ב. V=75 קמ"ש

שאלה 2

סעיף א': R=5

סעיפים ב,ג,ד - ראו בטבלה למעלה

שאלה 3

א. K=9

ב. X לא שווה לאפס

סעיפים ג' וד' ראו בטבלה למעלה

ה. גרף 4

שאלה 4

א. ראו בטבלה למעלה

ב. Y=3X-1

ג. ראו בטבלה למעלה

שאלה 5

א. BC=2.5 ס"מ

ב. 75

שאלה 6

א. ראו בטבלה למעלה

ב. הוכחה

ג. y=4x+5

שאלון משותף לשלוש וארבע יח"ל - 803

שאלה 1

א'1. 76 ש"ח

א'2. 43 סועדים

ב. 12%

שאלה 2

א. 90 קמ"ש

ב. 75 קמ"ש

שאלה 3

א. R=5

ב. ראו בטבלה למעלה

ג. ראו בטבלה למעלה

ד. 13.5 סמ"ק

שאלה 4

א'1. ראו טבלה למעלה

א'2. Y=3X+9

א'3. ראו טבלה למעלה

ב. S=3.1875

שאלה 5

א. ראו בטבלה למעלה

ב'1. Y=-1

ב'2. S=16/15

שאלה 6

א'1. X-10

א'2. ראו בטבלה למעלה

ב. 2.5 ס"מ

ג. 75 סמ"ר

ארבע יח"ל - שאלון 004

שאלה 1
א. זווית AKB=135 מעלות. A=12.72 ס"מ.
ב. ראו בטבלה למעלה
ג. CK=3.72 ס"מ

שאלה 2

א. (1) M=0
(2) Y=1.5
(3) a=0
סעיפים ב' וג' בטבלה למעלה.
ד. הוכחה

שאלה 3
א. X קטן או שווה לאפס, X גדול או שווה לאחד

ב. ראו בטבלה למעלה
ג. הוכחה
ד. ראו בטבלה למעלה
ה. X בין 0-1

שאלה 4 - ראו בטבלה למעלה

שאלה 5

א. X קטן מאפס
ב. ראו בטבלה למעלה
ג. ראו בטבלה למעלה
ד. גרף 3

שאלון משותף לארבע וחמש יח"ל - 005

שאלה 1

א'1. a=-2

א'2. a=-3 

א'3. a=5

ב'1. a=-2, a==4.5

ב'2. a=4.5

שאלה 2

א. ראו בטבלה למעלה

ב'1. ראו בטבלה למטה

ב'2. 7 איברים

שאלה 3

א. הוכחה

ב. הוכחה

ג'1. הוכחה

ג'2. הוכחה

שאלה 4

א. הוכחה

ב. הוכחה

ג. ראו בטבלה למטה

שאלה 5

א'1. 0.2

א'2. 0.4

ב. ראו בטבלה למעלה

שאלון משותף לארבע וחמש יח"ל - 805

שאלה 1

א. q=1\4

ב. d=-1\2

שאלה 2

א. כל X

ב. ראו בטבלה למעלה

ג. X גדול מארבע

סעיפי ד' -ה': ראו בטבלה למעלה

ו'. 10.14 יח"ש

שאלה 3

א. X שונה מ-2

ב. a=2  b=1

ג. 5.386

שאלה 4

א. 0.577a

ב. 60 מעלות

ג. a=6

חמש יח"ל - שאלון 006

שאלה 1

סעיף א': ראו בטבלה למעלה

סעיף ב': 5=8B

שאלה 2

א. הוכחה

ב. 69%

שאלה 3

א. זוגית

סעיפים ב'-ה' - ראו בטבלה למעלה

שאלה 4

א. גרף 4

סעיפים ב' ו-ג': ראו בטבלה למעלה

סעיף ד': הוכחה

שאלה 5: ראו בטבלה למעלה

ארבע יח"ל - שאלון 806

שאלה 1

א. 5/3

ב. 8B

שאלה 2

א. הוכחה

ב. 69 מחוברים

שאלה 3

א. 0.7

ב. 0.91

ג. לא, המאורעות תלויים

ד. 18

שאלה 4

א. הוכחה

ב. 32

שאלה 5

א. 2/3

ב. 26.57    63.43

שאלה 6

א. 0.393b

ב. 0.283b

חמש יח"ל - שאלון 007

שאלה 1:

א. הוכחה

ב. הוכחה

שאלה 2:

א. t=1/4

ב.1. ראו בטבלה למעלה

ב.2 ביחס של 3:4 וקטור AM

     ביחס 1:6 וקטור DT

שאלה 3: 129.63 יחידות נפח

שאלה 4:

סעיף א'1, ראו בטבלה למעלה

סעיף א'2, מספר ממשי טהור

סעיף א'3, ראו בטבלה למעלה

שאלה 5:

סעיף א'1, y=-b

סעיף א'2, עולה לכל X

סעיפים א'3 ו-א'4, ראו בטבלה למעלה

סעיף ב'1, Y=b

סעיפים ב'2 ו-ב'3, ראו בטבלה למעלה

חמש יח"ל - שאלון 807

שאלה 1

סעיפים א' ו-ב': הוכחה

שאלה 2

129.63 יחידות נפח

שאלה 3

סעיף א':

1. ראו בטבלה למעלה

2. מספר ממשי טהור

3. ראו בטבלה למעלה

שאלה 4

סעיף א' 1. y=-b

         2. עולה לכל X

         3. ראו בטבלה למעלה

         4. ראו בטבלה למעלה

שאלה 5

א. ראו בטבלה למעלה

ב. 4

ג. שורש 8

ד. שורש 8

רוצים לקבל עדכונים על פתרון בחינות הבגרות הבאות? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

פתרונות למבחנים נוספים:

פתרון בחינת הבגרות באנגלית 2011

למידע נוסף וייעוץ מקצועי - ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי"

 www.lachman.co.il, לחמן בפייסבוק