מיוחד לתלמידים: פתרון בחינת הבגרות בלשון ב'

לא צריך לחכות לעיתון של מחר: צוות מורי הלשון של ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי" פתרו עבורכם את בחינת הבגרות בלשון ב'. לפניכם הצעת פתרון הבגרות של שאלון ב'

בואו לבדוק את פתרון הבגרות (חדשות 2)

 פתרון בחינת הבגרות בלשון - קיץ תשע"א, שאלון ב':

 רוצים לקבל לפייסבוק שלכם את כל פתרונות בחינות הבגרות? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק 

 

 

 

 

פרק ראשון - הבנה והבעה

שאלה 1

(1) שימוש האנגלית בכל תחומי החיים כגון, העולם האקדמי, מוזיקה וכו.
(2) החברה הישראלית היא כיום חברה אלימה יותר.
(3) עלייה של גילויי האלימות בלשון הסלנג ובעיתון.
(4) חילון
(5) אוצר המילים העשיר (בעיקר מן המקורות) פוחת.
(6) אין הבחנה ברורה בין לשון הספרות לבין הלשון המדוברת.
(7) הדוברים לא לוקחים אחריות על השפה. כיום דוברים רבים אינם טורחים לגוון את הלשון ולהשתמש בחלופות הולמות בשל רשלנות. דיבור מוקפד נתפס אצל רבים כהתנשאות.

שאלה 2

ב. תהליכים חברתיים החלים כיום בחברה הישראלית פוגעים בטבעה של העברית.

שאלה 3

א. נימוק לדוגמה: האלימות שקיימת בחברה הישראלית (פגועי טרור, בתאונות דרכים, ברציחות ועוד) מתגלה בלשון הסלנג, בדיבור ואף בעיתונות.
ב. הטענה היא:"מאז ומתמיד היו לעברית מגעים עם לשונות אחרות והיא הושפעה מהן" (שורה 4)
ג. הכותבת מעלה לדיון טענות מנוגדות לשלה בכדי לחזק את טענתה.

שאלה 4

א. המגמות החברתית: (1) עליה של גלויי האלימות בחברה. (2) השפעת תרבות זרה - שילוב ביטויים באנגלית להעלאת היוקרה.
ב. (1) נותן בראש, מפגיז, מלא בכוח, כובשת... - ביטויי אלימות.
(2) קולקציה, אורבנית, סלב ... - שילוב מילים באנגלית.

שאלה 5

הכותבת בחרה בביטוי המתאר ירידה מבחינה מוסרית מפני שלתפיסתה זלזול בלשון, השפה של הדור מצביעים על ירידה מוסרית

שאלה 6

שני מאפיינים של העברית הרצויה לדעת הכותבת:
- אוצר מילים עשיר מן המקורות.
- הבחנה בין סוגיה השונים של הלשון, בין הלשון כתובה ללשון דבורה.

פרק שני - תחביר

שאלה 9

א. - משפט פשוט
- משפט איחוי:
איבר א - פשוט
איבר ב - פשוט
- משפט פשוט
ב. לחלק מסיפורי המקרא = מושא
מן המקורות = לוואי
ג. הידע של אוצר המילים מן המקורות הצטמצם, משום שמשנות השישים ואילך נחשפו הילדים
בבתי הספר הלא דתיים רק לחלק מסיפורי המקרא, השינון הלך ופחת, ולימודי הגמרא הוסרו.

שאלה 10

א. (1) קשר של ויתור והסתייגות
(2) מחיי הלשון העברית מרדו במסורת היהודית, ולמרות זאת היה לעברית של המקורות משקל רב.
ב. הכללה והדגמה / הכללה ופירוט.

שאלה 11

א. (1) במקרא ולא בגמרא = מושא כולל
בכתיבתם ובדיבורם = תאור כולל
(2) מחיי השפה לא בחרו בגמרא, אלא במקרא כדגם לעברית המתחדשת.
ב. כל השינויים החברתיים האלה: תרבות זרה, אלימות, חילון, תפיסת תרבות ורשלנות מעמידים את העברית בצורתה היום

שאלה 12

א. במשפט השלישי "היא" יוצאת דופן בתפקידה התחבירי (נושא). המילה "היא" מאזכרת את הנושא (התרבות הזרה) באיבר א.
ב.+ג. משפט ראשון "שמשתמשים... דבורה" - פסוקית נשוא.
משפט שני "שעוברת הלשון" - פסוקית לוואי.

שאלה 13

א +ב. (1) לימודי הגמרא לא נלמדו ... הסבר - "אינם" מצטרף רק לפועל בהווה.
(2) לתלמידים שלמדו ... הסבר - ה' הזיקה מצטרפת רק לפועל בהווה.
(3) ...שישי לטפל בה. הסבר - לטפלה = לטפל אותה.
(4) ... את הטענה ... הסבר - יש לידע את שם העצם לאחר מילת היחס "את".

שאלה 14

א. 3 תיאורים: מאז שנות השבעים, לישראל, בשל מעמד היוקרה של ארצות הברית.
ב. ההשפעה של האנגלית האמריקנית החלה חודרת לישראל מאז שנות השבעים בשל מעמד היוקרה של ארצות הברית.

פרק שלישי - מערכת הצורות

שאלה 15

א. (1) משתלטות, אתמקד - בניין התפעל.
(2) נגיעה - בניין קל, שימוש- בניין פיעל.
(3) להראות - שורש ראי/ה, הפעיל.
ב. להסיט (סו"ט), חשים (חו"ש), הבנה(בו"נ).

שאלה 16

א. (1) נפעל, פעל (קל)
(2) נלי/ה
(3) רצוי
ב. (1) החלה = חל"ל, הפעיל. הצר= צר"ר הפעיל
(2) בגזרת ע"ע (הכפולים) יש דגש חזק באות הכפולה שמרמז על השורש.

שאלה 17

ארבע אותיות - מרובעים:

תקשר - פיעל
הטשטש - התפעל
מחזר - פיעל

שלוש אותיות - שלמים:

הסלים - הפעיל

מקם - פיעל

(3) תקשר הוא פועל משורש תנייני -
שורש ראשוני: קש"ר, שם עצם מתווך: תקשורת, שורש תנייני: תקש"ר
ב. (1) משיב
(2) הכירה - התחילית של בניין הפעיל בגזרת החסרים (שורש נכ"ר) מנוקדת כמו בשלמים.
נראה - פעלים מגזרת נלי/ה נהגים בהווה בסגול (Eׂ).

שאלה 18:

א+ב.
• מיוחד: יחד, תכונה
• תרגום: תרג"ם, שם פעולה.
• זמר: זמ"ר, בעל מקצוע.
• הגייה: הג"י/ה, שם פעולה.
• התבטאות: בט"א, שם פעולה.
ג. התבטאות = שורש + משקל.
אלימות = בסיס +צורן סופי.
ד. מחיי - מם של בניין פיעל בהווה.

שאלה 19

א. שורש ומשקל בסיס = צורן סופי
סמליל
מצחק
תקריש דבקית
ידוען

ב. רפתן, משפטן

ג. ייתכן שהשיקול היה ליצור בעל מקצוע על פי דרך התצורה של בסיס+צורן סופי של בעל מקצוע.
שיקול נוסף - העיתונאי כותב בעיתון, והרשתונאי - ברשת.

פתרונות למבחני בגרות נוספים:

פתרון בחינת הבגרות בלשון א' 2011

פתרון בחינת הבגרות בספרות 2011

פתרון בחינת הבגרות באנגלית 2011

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה 2011

פתרון בחינת הבגרות בלשון (שאלון א') 2011

למידע נוסף וייעוץ מקצועי - ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי" www.lachman.co.il